Живот Рома у Србији

:fire:

Живот Рома у Србији представља једну од увек актуелних тема. Чињеница да живе само 50 година у просеку довољно говори о њиховом квалитету живота. Подаци о процентима запослености образовања , писмености су такође поражавајући. Како и на који начин поправити њихов статус у Србији.

Научите кључне фразе!

Људска права
Роми
Прихватање
Дискриминација
Степен образовања
Проценат писменост
Социјални живот
Мањинска права
Школованост
Рад
Хигијенски услови
Животно окружење
Животни век
Старосно доба
Радна права

translate Преведи и запамти кључне фразе.

Да проверимо главне идеје!

  1. Да ли су Ромска права заштићена у Србији?

Не довољно мора се још доста радити на заштити ромских права

  1. Да ли постоји дискриминација према ромима у Србији?

Дискриминација постоји у одређеној мери

  1. На који начин побољшати социјална права Рома

Омогућити им запослење и упис ромске деце у школу и тако побољшати социјална права

Мислим да…

Поделите своје мисли!

  1. Да ли су Роми дискримисани у Србији и зашто?

  2. Како повећати проценат њихове писмености?

  3. Дa ли сматрате да роми теже долазе до посла ?

:speaking_head:

:one: Вежбајте кључне фразе
Склапајте своје сопствене реченице са кључним фразама и снимите их својим гласом док читате.

:two: Вежбајте писање и говор
Запишите ваш одговор на тематска питања и снимите ваш глас док га читате.

Користите образац за Ваш пун одговор ако желите да га провере изворни говорници.
Поштујте правило 1/1: један пун одговор по теми, и један пун одговор дневно. Можете да разговарати са другим корисницима без ограничења.

:speech_balloon: ПОТПУНИ ОДГОВОР

Реченице са кључним фразама
Текст:

Аудио запис:

Мишљење од питањима на задату тему.
Текст:

Аудио запис:

2 Likes
Chat