За какво си даваме парите?

:fire:

Всички мислим често дали имаме или нямаме пари. Дали искаме още и какво ще си купим, когато имаме повече. Понякога се замисляме и за какво си харчим парите. Стараем се да е разумно. Инвестираме. А дали нещата, за които си даваме парите определят какви хора сме? Това е пример за един от най-големите дарители в България, чието основно занимание е … просяк.

Научете ключовите фрази!

щастлив
на всяка цена
събирам пари
харча пари
милостиня
унищожава
дарител

translate Преведете и запомнете ключовите фрази.

Хайде да проверим основните идеи!

  1. Какво прави дядо Добри с парите, които събира от милостиня?

Той ги дава за възстановяване на църкви и манастири. Той не харчи пари за друго.

  1. Кой е най-големият дарител за църкви и манастири в България?

Дядо Добри е този дарител. Той е дарил хиляди левове на църкви и манастири в България.

  1. Как събира пари дядо Добри?

Той събира пари от милостиня.

Мисля, че…

Споделете мнението си!

  1. Вие давате ли милостиня?

  2. Телевизията и вестниците правят ли Ви щастливи?

  3. Какво означава името Ви?

ПЪЛЕН ОТГОВОР

:speaking_head:

:one: Упражнете ключовете фрази
Изгответе собствени изречения, които да включват ключовите фрази и запише гласа си, докато ги прочитате.

:two: Практикувайте писане и реч
Напишете отговорите си по темата и запишете гласа си, докато ги прочитате.

Изполвайте шаблона за пълния си отговор, ако желаете да бъде проверен от местно говорящия.
Следвайте правилото 1/1: 1 пълен отговор на тема и 1 пълен отговор на ден. Можете да разговаряте с други потребители без ограничения.

:speech_balloon: ПЪЛЕН ОТГОВОР

Изречения с ключови фрази
Текст:

Аудио запис:

Мисли по въпросите за темата
Текст:

Аудио запис:

2 Likes
Chat