Vikingerne!

:fire:

Vikingerne er en af Nordens mest berømte ikoner, og de er især kendte for deres voldelige togter, men forskerne har fundet mange flere spændende ting at sige om vikingerne end blot det. De var blandt andet velplejede og vikingekonerne havde ganske mange rettigheder!

Lær nøglesætningerne!

Asetro
Plyndringstogter
700-tallet
Slanke langskibe
Løsesummer
Handel og velstand
Kæmpes indbyrdes
Skriftlige kilder
Mundtlige legender
Arkæologiske fund
Bønder og landbrug
Købmænd
Rene og velplejede
Kvinder som slaver
Kristendommen

translate Oversæt og husk nøglesætningerne.

Lad os se på hovedemnerne!

  1. Vores viden om vikingerne er historisk og baserer sig på det kildemateriale vi har til rådighed. Er vores nuværende viden om vikingerne sikker? Begrund dit svar.

Nej det er den ikke, vores mest sikre viden kommer fra arkæologien, da de skriftlige og mundtlige kilder er meget usikre. De skriftlige kilder er nedskrevet mange år efter vikingetiden, hvilket sænker troværdigheden. De mundtlige overleveringer er per definition usikre, da en historie nemt kan forandre sig lidt hver gang den fortælles.

  1. Vikingerne er særligt kendt for deres voldelige togter, men kom vikingernes velstand kun fra plyndringstogter, eller havde de også andre aktiviteter?

Vikingerne var fremfor alt bønder, og derefter handelsmænd. En del af deres aktivitet var også at plyndre, herunder at hjemtage rigdomme og slaver, men det var ikke deres primære aktivitet.

  1. I nogle fremstillinger af vikingerne, der tager de ud og slår ihjel på deres togter. De tog dog også kvinder til slaver. Hvorfor gjorde de det?

Det gjorde de for at have en større chance for at videreføre slægten Vi ved at vikingerne ofte havde flere koner, men slaverne havde ikke samme status som en kone. Konerne havde desuden ganske mange rettigheder, sammenlignet med mange andre samfund.

Jeg tror at…

Vikingerne er en historisk gruppe mennesker, som er præget af en masse fordomme, både positive og negative. Og fremfor alt er vikingerne blevet gjort til stereotyper i børneuniverser og i Hollywood. De nordiske lande har også været glade for at promovere denne stereotyp, fordi det giver et brand der kan bruges her og nu i turismen. Det synes jeg man skal prøve at se igennem hvis man skal gøre sig et reelt forsøg på at forstå både vikingerne, men også de nordiske landes historie i det hele taget.

Del dine tanker!

  1. Hvad er dit indtryk af vikingerne?

  2. Hvor tror du især du har fået din viden om vikingerne fra?

  3. Hvordan har vikingernes historie en betydning for dit syn på det moderne Skandinavien?

:speaking_head:

:one: Øv dig på de centrale fraser
Lav dine egne sætninger med de centrale fraser og optag din stemme, mens du læser sætningerne.

:two: Træn skrift og tale
Skriv dit svar til emnets spørgsmål ned og optag din stemme, mens du læser dit svar.

Brug skabelonen til dit komplette svar, hvis du ønsker at en indfødt tjekker det.
Følg 1/1 reglen: 1 komplet svar pr emne og et komplet svar pr dag. Du kan chatte med andre brugere uden restriktioner.

:speech_balloon: KOMPLET SVAR

Sætninger med centrale fraser
Tekst:

Lydoptagelse:

Holdning til emnets spørgsmål
Tekst:

Lydoptagelse:

1 Like
Chat