Veľký Londýnsky mor v minulosti: Nebezpečnejší ako koronavírus!

:fire:

Rok 1665 bolo nešťastné obdobie pre Londýn, kedy prišlo o život vyše 75 miliónov ľudí, práve kvôli morovej epidémií. Táto udalosť spôsobila, že ľudia sa dopustili omylov, čo súviselo s nerozvinutou oblasťou medicíny. Čo bolo teda príčinou nákazy, ktorá bola značne nebezpečnejšia ako súčasný koronavírus, ktorému teraz čelí celý svet?

Naučte sa kľúčové frázy!

epidémia
španielska chrípka
čierny mor
príznaky
nakazení
masové pohrebné miesta
morová maska

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Čo predstavuje pokrok medíciny?

Pokrokom medicíny bolo vynájdenie antiobiotík, prístrojov a očkovacích látok.

  1. Ako sa nazývala epidémia, ktorá svetom zmietala v rokoch 1915 - 1926?

Volala sa letargická encefalitída.

  1. Aké nariadenie vydalo mesto Londýn v nádeji, že sa nebudú šíriť nákazy?

Vydalo príkaz zabiť čo najviac túlavých mačiek a psov.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Malo by sa ľudstvo poučiť z minulosti?

  2. Ako preventívne predísť nákaze?

  3. Akých omylov sa človek dopúšťa v súčasnosti v súvislosti s koronavírusom?

audio-recording-icon-1 Nahrať audio odpoveď (môžete pridať vlastný text). Zahrnúť otázku pre ostatných.
idea Odporúčať tému na diskusiu.

1 Like