Umenie v digitálnej dobe

:fire:

Ako ovplyvňuje digitálna doba súčasné umenie? Napriek tomu že sa môže zdať, že umenie a najnovšie technológie k sebe nepatria, galérie a múzeá ich začínajú využívať čoraz viac. Nasledujúce video rozoberá, ako takéto technológie umožujú sprístupniť umelecké diela, a zároveň vzdelávať inovatívnou a interaktívnou formou.

Naučte sa kľúčové frázy!

Umelecká galéria
Múzeum
Historici umenia
Digitálne technológie
Umelecké dielo
Hovorené slovo
Digitálny sprievodca
Obraz
pozrieť si diela v katalógu

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Prečo môžu umelecké galérie sprístupňovať umelecké diela v online katalógu?

Pretože ich autori zomreli pred viac ako 70 rokmi, a tieto diela sú voľne dostupné pre verejnosť.

  1. Čo je hlavných cieľom umeleckých galérií a múzeí?

Cieľom múzeí je zbierať, uchovávať a sprístupňovať umelecké diela.

  1. Aké digitálne technológie využívajú múzeá?

Využívajú mobilné aplikácie, audio sprievodcov a online katalógy.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Aké digitálne technológie ste zaznamenali pri svojej poslednej návšteve múzea? Myslíte si, že obohatili váš zážitok o nový rozmer?

  2. Myslíte si, že digitálne technológie do umeleckých galérií nepatria? Prečo?

  3. Dali by ste pri návšteve múzea prednosť lektorovi alebo digitálnemu sprievodcovi bez ľudského elementu? Prečo?

audio-recording-icon-1 Nahrať audio odpoveď (môžete pridať vlastný text). Zahrnúť otázku pre ostatných.
idea Odporúčať tému na diskusiu.

1 Like