მანქანების გამონაბოლქვი

:fire:

მანქანის გამონაბოლქვი არის პირველი პრობლემა საქართველოს ეკოლოგიისთვის. მანქანების რაოდენობა ყოველდღიურათ იმატებს და ამიტომ ტრანსპორტს სჭირდება იმის რეგულირება თუ რამდენ გამონაბოლქვს გამოსცემს მანქანა, თუ კი იგი ცდება ნორმებს მძღოლი უნდა დაჯარიმდეს დიდი შტრაფით.

ეკოლოგიას თუ არ გავუფრთხილდით იგი განადგრუდება, მანქანები არის მთავარი პრობლემა ეკოლოგიისთვის.

ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არის სატრანსპორტო რეგულაცია რადგან ქვეყანას სჭირდება სუფთა ჰაერი.

ვისწავლოთ საკვანძო ფრაზები!

კონტროლი მკაცრდება
გარემოს დაცვა
გამონაბოლქვი
გარემოს ეროვნული სააგენტო
ინსპექტირება
გარკვეული ფაცტები
მანიპულაცია

translate თარგმნეთ და დაიმახსოვრეთ ძირითადი ფრაზები.

შევამოწმოთ ძირითადი იდეები!

  1. რატომ გამოსდის მანქანას შავი ბოლი?

იმიტომ რომ მას აქვს გაფუჭებული მატორი და ასევე ცუდი ხარისხის საწვავი

  1. როგორ ებრძვიან საქართველოში მანქანების გამონაბოლქვს?

შემოყავთ ახალი რეგულაციები და მკაცრი წესები

  1. რისთვის არის ცუდი მანქანის გამონაბოლქვი?

ადამიანის ფილტვებს ანადგურებს

მე ვფიქრობ, რომ…

გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები

  1. როგორ ფიქრობთ არის თუ არა საჭირო სატრანსპორტო რეგულაცია?

  2. როგორ უნდა დავიცვათ ეკოლოგია?

  3. რას ეტყოდით იმ ხალხს ვინც არღვევს სატრანსპორტო წესებს?

audio-recording-icon-1 ჩაწერეთ აუდიო პასუხი ( შეგიძლიათ წერილობითი ტექსტიც დაურთოთ). ჩაურთეთ კითხვა რომელსაც სხვებს დაუსვამთ
idea რჩევა თემა განხილვისთვის

1 Like
Chat