ურბანული ტყის აღდგენა

:fire:

მთაწმინდა არის ყველაზე მაგალი და შეუხებელი ტბილისის ადგილი. მარა მანდაც კარგათ ჩანს ადამიანის ქველმოქმედება. მთაწმიდის ტყე არის ყველა თბილისელის სიამაყე.

თბილისი ჰაერი არის კატასტროფულად დაბინძურებული რაც ძალიან მოქმედებს მთაწმინდის ტყეზე. რახან თბილისის ირგვლივ არის კრუგათ შემორტყმული მთები ჰაერის ცირკულაცია ხდება ძალიან ძნელათ.

ამიტომ გამოდის რომ მთელი ტბილისის ცენტრის დაბინძურებული ჰაერი იწმინდება მთაწმიდის ტყით რაც ტყეს ძალიან აზიანებს, თუ არ გავუფრთხილდით ტყეს თბილიში ცხოვრება მალე გახდება ძალიან სახიფათო რადგან ჰაერის ხარისხი იქნება ყოველ დღიურათ უარესი და უარესი.

ვისწავლოთ საკვანძო ფრაზები!

დეგრადირებული
განახლება
გარემოს დაცვა
ხანმოკლე
მომავალი თაობა
მრავალფეროვანი
ინტეგრირება

translate თარგმნეთ და დაიმახსოვრეთ ძირითადი ფრაზები.

შევამოწმოთ ძირითადი იდეები!

  1. რაშია მთაწმინდის ტყის პრობლემა?

ტყის პრობლემა იმაშია რომ არის დეგრადირებული და სასწრაფოდ სჩირდება აღდგენა.

  1. როგორ დაეხმარებიან ტყეს?

დაავადებულ ხეებს ახალი ხე მცენარეებით ჩაანაცვლებენ.

  1. რაში გამოიხატება მთავარი პრობლემა ტყის აღსდგენაში?

მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ტყის აღდგენა არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი.

მე ვფიქრობ, რომ…

გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები

  1. რამდენათ მთავარი როლი აქვს ტყეებს ჩვენს ცხოვრებაში?

  2. ფიქრობთ თუ არა რომ ხეებს უნდა გავუფრთხილდეთ?

  3. რა ფუნქციას ასრულებს ხე ჩვენს ცხოვრებაში?

audio-recording-icon-1 ჩაწერეთ აუდიო პასუხი ( შეგიძლიათ წერილობითი ტექსტიც დაურთოთ). ჩაურთეთ კითხვა რომელსაც სხვებს დაუსვამთ
idea რჩევა თემა განხილვისთვის

1 Like