ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოსში?

:fire:

ფემინიზმი არის ერთ ერთი მთავარი სოციალური პრობლემა დღევანდელ დგეს. პრობლემა არის ზუსტად ის, რომ ხალხი ძალიან აგრესიული არის იმასთან დაკავშირებით რაც მისთვის ახალი ან გაუგებარია.

ჩემი აზრით ადამიანის უფლებები არ უნდა ირღვებოდეს არავითარ შემთხვევაში, შენი ხელფასი არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე ქალი ხარ თუ კაცი არამედ შენ ცოდნაზე.

საქართველოში ალბათ ყველაზე ძალიან იგრძნობა ის, რომ ქალი არის დაჩაგრული, ქალი არაფრით ნაკლები არ არის კაცზე მაგაში დარწმუნებული ვარ მეთანხმებით. უმეტეს ქართულ ოჯახებში ქალი ზის სახში უვლის ბავშვებს კაცი კი შოულობს ფულს, და ამ მომენტში კაცებს ავიწყდებათ, რომ სახში მომუშავე ქალი არ მუშაობს უფრო ნაკლებს ვიდრე ის კაცი რომელიც ყოველდღიურათ დადის ოფისში, აქედან კი იბადება აზრი რო ქალი არაფერს არ აკეთებს ამიტომ დომინანტი გამოდის კაცი.

ვისწავლოთ საკვანძო ფრაზები!

ქალთა უფლებები
შეხვედრა
გათხოვება
ცნობიერება
დაჩაგვრა
შიში
ქალის შეხედულობა
ფემინისტი გავხდე
შეხედულობა

translate თარგმნეთ და დაიმახსოვრეთ ძირითადი ფრაზები.

შევამოწმოთ ძირითადი იდეები!

  1. ნიშნავს თუ არა რო ქალი კაცზე ნაკლებია იმიდან გამომდინარე თუ ვინ რამდენ ფულს შოულობს?

რახან ქალი ფულს არ იგებს იმაში რომ უვლის ბავშვებს არ ნიშნავს რომ იგი არ იმსახურებს იგივე პატივისცემას რაც კაცი.

  1. რაშია საზოგადების პრობლემა თქვენი აზრით?

ჩემი აზრით პრობლემა იმაშია რომ ადამიანი არ ვითარდება და მიჰყვება ძველ ტრადიციებს.

  1. როგორ უნდა შეიცვალოს კაცების დამოკიდებულება ქალებთან?

ქალმა უნდა გადახედოს თავის შეხედულებობს და გამოიტანოს აზრი

მე ვფიქრობ, რომ…

გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები

  1. არის თუ არა ფემინიზმის პრობლემა თქვენს ქვეყანაში?

  2. შეხვედრილხართ თუ არა ფემინიზმის პრობლემას რეალურ ცხოვრებაში?

  3. ფიქრობთ თუ არა რომ კაცის როლი არის გადაფასებული?

audio-recording-icon-1 ჩაწერეთ აუდიო პასუხი ( შეგიძლიათ წერილობითი ტექსტიც დაურთოთ). ჩაურთეთ კითხვა რომელსაც სხვებს დაუსვამთ
idea რჩევა თემა განხილვისთვის

1 Like
Chat