دلایل داغ شدن گوشی های هوشمند

:fire:

گوشی های هوشمند ممکن است به هنگام استفاده، داغ شوند.
این داغ شدن به دلیل فشرده بودن سخت افزار این گوشی هاست.
علاوه بر آن، بیشتر گوشی ها سیستم تهویه ی مطلوبی برای خارج شدن حرارت از داخلی گوشی، ندارند.
داغ شدن گوشی می تواند به سخت افزار و باتری آن اسیب بزند.
به همین دلیل باید به نکات داخل ویدیو برای محافظت از گوشی هوشمند خود توجه کنید.

عبارات کلیدی را یاد بگیرید

گوشی هوشمند
داغ شدن
حرارت
قطعات داخلی
خنک
پردازنده
آسیب زدن

translate ترجمه و به یاد داشته باشید عبارات کلیدی.

بگذارید ایده های اصلی را بررسی کنیم

  1. حرارت چه تاثیری در گوشی هوشمند می گذارد؟

حرارت باعث داغ شدن گوشی هوشمند می شود.

  1. داغ شدن گوشی هوشمند باعث چه چیزی می شود؟

داغ شدن می تواند به قطعات داخلی و پردازنده آسیب بزند.

  1. در صورت داغ شدن گوشی هوشمند باید چه کار کرد؟

در این حالت باید گوشی هوشمند را خنک کرد.

به نظر من …

افکار خود را به اشتراک بگذارید

  1. آیا گوشی هوشمند شما نیز داغ می شود؟

  2. آیا می دانید چطور گوشی هوشمند خود را خنک کنید؟

  3. آیا به هنگام شارژ گوشی هوشمند، از آن استفاده می کنید؟

audio-recording-icon-1 پاسخ صوتی خود را ضبط کنید ( می توانید کمی متن به آن اضافه کنید). یک سوال برای بقیه طرح کنید.
idea توصیه یک موضوع برای بحث.

1 Like