เรียนรู้แบบพอดีพอดี

:fire:

โรงเรียนพอดีพอดี เป็นโรงเรียนทางเลือกเล็ก ๆ น่ารัก สำหรับเด็กที่มีความแตกต่าง แตกต่างเพราะถูกปิดกั้นการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนเพื่อนในห้องเดียวกัน แตกต่างเพราะมีความสนใจในสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแค่ตำรา โรงเรียนนี้เชื่อในศักยภาพของเด็กแต่ละคน ว่าหากพวกเขาได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เขาต้องการ เขาจะเติบโตได้เหมือนเด็กทั่ว ไป

เรียนรู้วลีที่สำคัญ!

เด็กพิเศษ
ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
นักจิตวิทยา
แตกต่างจากคนอื่น
ถูกปิดกั้นการเรียนรู้
ค่อย ๆ ปรับจูนเข้าหากัน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

translate แปลและจำ วลีสำคัญ

มาดูใจความสำคัญกัน

  1. ความหมายของโรงเรียนพอดีพอคืออะไร

การปรับจูนของครูและเด็ก ให้เกิดสภาวะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป รู้สึกสงบและมาความสุข อยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเรา

  1. ทำไมเด็กพิเศษมีปัญหาในการเรียนในระบบ

เพราะพวกเขามีศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างที่ไม่สามารถแสดงออกได้ในระบบ พวกเขาถูกควบคุม และ ถูกปิดกั้นการเรียนรู้

  1. อะไรคือหัวใจสำคัญของการออกแบบพื้นที่ของโรงเรียน

ออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติ เพราะเด็ก ๆ จะได้สัมผัสและสังเกตธรรมชาติที่จะทำให้เขารู้จักปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ

ฉันคิดว่า…

แบ่งปันความคิดของคุณ!

  1. คุณคิดการเรียนในระบบกับการเรียนทางเลือก มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร

  2. ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบางอย่างในระบบการศึกษาในระบบได้ คุณจะทำอะไร

  3. ในเมืองของคุณมีโรงเรียนทางเลือกหรือไม่ ถ้ามีโรงเรียนเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร

audio-recording-icon-1 บันทึกเสียงคำตอบของคุณ ( คุณอาจเพิ่มเติมข้อความบางส่วนเข้าไป) รวมถึงคำถามสำหรับคนอื่น ๆ
idea แนะนำ หัวข้อสำหรับการสนทนา

1 Like