مهاجرت، آری یا خیر ؟

:fire:

برای خیلی از ما این سوال پیش آمده که آیا کشور محل تولدمان برای ادامه زندگی مناسب تر است، و یا کشوری دیگر. شاید به فکرمان خطور کرده باشد که اگر مهاجرت کنم با چه مشکلاتی روبه رو خواهم شد. مشکل اقامت، کار، تحصیل، خرج زندگی و یا حتی زبان کشور مقصد. اما این تنها مشکلات موجود نخواهد بود. یکی از ترس های مهاجرین، طرز برخورد مردم کشور مقصد با مهاجری همچون اوست. فرد مهاجر نمی داند آیا مردم یک کشور خارجی از او استقبال خواهند کرد و یا با مشکلاتی چون نژادپرستی و تحقیر روبه رو خواهد شد. با همه این ها، افراد زیادی سالانه از کشور محل زندگی خود مهاجرت می کنند و مقصدشان اغلب کشورهای اروپایی است. ظاهراً آن ها مشکلات را به جان خریده اند و یا شاید هم دیگر عادت کرده باشند. اما با این وجود، نمی توان گفت مهاجرت همیشه مشکل آفرین است. همانطور که نکات منفی دارد، نکات مثبتی نیز می توان در آن یافت.

عبارات کلیدی را یاد بگیرید

مهاجرت
مهاجر
کشور خارجی
کشور مقصد
مشکلات
نکات منفی
نکات مثبت

translate ترجمه و به یاد داشته باشید عبارات کلیدی.

بگذارید ایده های اصلی را بررسی کنیم

  1. به چه کسی مهاجر می گویند؟

به شخصی که قصد داشته باشد محل زندگی خود را تغییر دهد، مهاجر می گویند.

  1. بزرگترین مشکل فرد مهاجر در کشور خارجی چیست؟

بزرگتین مشکل یک مهاجر در کشور خارجی می تواند یادگیری زبان کشور مقصد باشد.

  1. آیا مهاجرت می تواند بجز نکات منفی، نکات مثبتی نیز داشته باشد؟

مهاجرت نیز همچون خیلی موارد دیگر، نکات مثبت و منفی دارد.

به نظر من …

افکار خود را به اشتراک بگذارید

  1. اگر قصد مهاجرت داشته باشید، کدام کشور را انتخاب می کنید؟

  2. از نظر شما مهمترین نکته پیش از مهاجرت چیست؟

  3. به نظر شما آیا مهاجرت اصلاً لازم است؟

audio-recording-icon-1 پاسخ صوتی خود را ضبط کنید ( می توانید کمی متن به آن اضافه کنید). یک سوال برای بقیه طرح کنید.
idea توصیه یک موضوع برای بحث.

1 Like