როგორ მოხვდა ქართული მუსიკა კოსმოსში?

:fire:

IMG_6598

1977 წელს კოსმოსში გაეგზავნა კოსმოსური ხომალდი, ამ იდეის მთავარი აზრი იყო მსოფლიო კულტურის გაზიარება უცხოპლანეტელებთან. კოსმოსში გაიგზავნა 55 ენაზე გამეორებული სიტყვა “გამარჯობა” დედამიწის ბუნებრივი ხმების ჩანაწერები და მათშორის ქართული მუსიკოსის როსტომ საღინაშვილის სიმგერა “ჩაკრული”, ყველფერი ის რაც რაიმე წარმოდგენას მისცემდა უცხოპლანეტელებს ჩვენს სამყაროზე.

ამხელა გალაქტიკაში მარტო ვართ ტუ არა მაგას ოდისმე გავიგებთ, მაქამდე კი მარტო შეგვიძლია გვჯეროდეს იმისა რომ ამხელა კოსმოსი არ არის შექმნილი მარტო ჩვენი პლანეტისათვის.

ვისწავლოთ საკვანძო ფრაზები!

მრავალფეროვანი
ხომალდის გაგზავნა
გამზადება
ხელმძღვანელობა
დედამიწის ღიღინი
თხოვნა
ინფორმაციის მიწოდება

translate თარგმნეთ და დაიმახსოვრეთ ძირითადი ფრაზები.

შევამოწმოთ ძირითადი იდეები!

  1. რა იყო ერთ ერთი მთავარი იდეა კოსმოსური ხომალდის გაშვებაში?

ერთ ერთი მთავარი იდეა იყო მსოფლიო კულტურის გაზიარება და ინფორმაციის მიწოდება .

  1. რას ამზადებდა ნასას პროექტი?

ორ კოსმოსურ ხომალდს

  1. რა იყო იმ წიგნის სახელი სადაც ეწერა ყველაფერი ის რაც გაგზავნეს კოსმოსში?

წიგნის სახელი იყო “დედამიწის ღიღინი”

მე ვფიქრობ, რომ…

გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები

  1. როგორ ფიქრობთ არსებობენ თუ არა უცხოპლანეტელები?

  2. წარმოიდგინეთ რომ შეგიძლიათ გაგზავნოთ ერთი რამ კოსმოსში, რას გაგზავნიდით?

  3. ფიქრობთ თუ არა რომ ადამიანებმა უნდა გააგრძელონ ცივილიზაციის განვითარება კოსმოსში?

audio-recording-icon-1 ჩაწერეთ აუდიო პასუხი ( შეგიძლიათ წერილობითი ტექსტიც დაურთოთ). ჩაურთეთ კითხვა რომელსაც სხვებს დაუსვამთ
idea რჩევა თემა განხილვისთვის

1 Like
Chat