ผู้ฟังที่ดีนั้นฟังด้วยหัวใจ

:fire:

บทสัมภาษณ์ระหว่างนักแสดงชายที่พึ่งสูญเสียเพื่อน กับหนึ่งในอาสมัครจากองค์กรสะมาริตันส์ที่ให้บริการทางด้านให้การปรึกษา และเชื่อว่าการฟังด้วยใจจะช่วยทั้งตนเองและผู้อื่น

เรียนรู้วลีที่สำคัญ!

ผู้ฟังที่ดี
ความคิดจะฆ่าตัวตาย
รับรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไร
ฟังด้วยเหตุผล
มีตัวตน
การแนะนำ
กีดกั้นการแสดงความเข้าใจ

translate แปลและจำ วลีสำคัญ

มาดูใจความสำคัญกัน

  1. ผู้ฟังที่ดีคืออะไร

คือคนที่รับฟังด้วยใจ ไม่ตัดสิน และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไม่ว่าในสภาวะใด ๆ

  1. นักแสดงชาย เป้ เล่าถึงปัญหาอะไรให้อาสาสมัครฟัง

เพื่อนสนิทฆ่าตัวตาย

  1. สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำเวลาคนมาปรึกษา ซึ่งเป็นการกีดกั้นการแสดงความเข้าใจคืออะไร

ให้คำแนะนำ พยายามแก้ปัญหา

ฉันคิดว่า…

แบ่งปันความคิดของคุณ!

  1. ในความคิดของคุณการฟังที่ดีคืออะไร และจะทำอย่างไรให้เป็นผู้ฟังที่ดี

  2. ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณคิดว่าการฟังที่ดีจะทำสถานการณ์ดีขึ้น

  3. ในสังคมของคุณผู้คนให้ความสำคัญกับการฟังมากน้อยแค่ไหน

audio-recording-icon-1 บันทึกเสียงคำตอบของคุณ ( คุณอาจเพิ่มเติมข้อความบางส่วนเข้าไป) รวมถึงคำถามสำหรับคนอื่น ๆ
idea แนะนำ หัวข้อสำหรับการสนทนา

1 Like
Chat