ศิลปะหรืออนาจาร

:fire:

บทสัมภาษณ์ ‘แมท - โศภิรัตน์ ม่วงคำ’ หรือ ‘ผู้หญิง ถือกล้อง’ ช่างภาพศิลปะแนวนู้ด (Nude Art) เกี่ยวกับทัศคติของการถ่ายภาพนู้ดในบริบทสังคมไทย ความแตกต่างระหว่างภาพนู้ดกับภาพโป๊ และ ความคิดเบื้องหลังของผลงาน
ที่มองข้ามศิลปะหรืออนาจาร แต่เน้นเปลี่ยนแปลงความคิดให้คนยอมรับความงามที่แตกต่าง มองเห็นคุณค่า และรู้สึกดีกับร่างกายของตัวเอง

เรียนรู้วลีที่สำคัญ!

เจตนาของคนทำ
อนาจาร
เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง
พูดถึงกระบวนการความคิด
บรรทัดฐาน
ได้รับการยอมรับ
ความสวยที่มันต่างกัน

translate แปลและจำ วลีสำคัญ

มาดูใจความสำคัญกัน

  1. อะไรคือตัวตัดสินความแตกต่างระหว่างศิลปะกับอนาจาร

เจตนาของคนทำหรือศิลปิน

  1. ความสับสนระหว่างศิลปะนู้ดกับภาพโป๊เกิดจากอะไร

ผู้สร้างผลงานเจนตนาถ่ายภาพโป๊แต่กลัวถูกวิจารณ์จึงใช้ภาพถ่ายนู้นมาแทนที่

  1. กระบวนการทางความคิดของแมทในการถ่ายศิลปะนู้ดคืออะไร

ต้องการให้คนได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของความสวย ได้รู้สึกได้รับอิสระและการยอมรับจากความแตกต่างของความสวย และรู้สึกดีกับร่างกายตนเอง

ฉันคิดว่า…

แบ่งปันความคิดของคุณ!

  1. ในสังคมของคุณมองเรื่องศิลปะภาพถ่ายนู้ดอย่างไร

  2. คุณคิดเห็นอย่างไรกับศิลปะภาพถ่ายนู้ด

  3. บรรทัดฐานความงามของสังคมคุณเป็นอย่างไร

audio-recording-icon-1 บันทึกเสียงคำตอบของคุณ ( คุณอาจเพิ่มเติมข้อความบางส่วนเข้าไป) รวมถึงคำถามสำหรับคนอื่น ๆ
idea แนะนำ หัวข้อสำหรับการสนทนา

1 Like