เรื่องเล่า 796 กิโลเมตร: ศิลปะสะท้อนปัญหาหมอกควันกรุงเทพและเชียงใหม่

:fire:

ผลงานศิลปะจากศิลปินรุ่นเยาว์ รัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญ หรือ ฟ้า เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวปัญหาหมอกควันของกรุงเทพและเชียงใหม่ โดยใช้ศิลปะเป็นตัวกลางในการสนทนาของทั้งสองเมือง

เรียนรู้วลีที่สำคัญ!

ปัญหาหมอกควัน
คำกล่าวหา
เกษตรพันธะสัญญา
ความต้องการในการบริโภค
เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา
บทสนทนาระหว่างสองเมือง
ชาวบ้านเผาเอาเห็ด

translate แปลและจำ วลีสำคัญ

มาดูใจความสำคัญกัน

  1. อะไรคือจุดเริ่มต้นของโครงการของฟ้า

ฟ้าได้เดินทางมาทำงานที่กรุงเทพและพบเจอปัญหาหมอกควันที่ทุกคนพูดถึง ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับที่เชียงใหม่บ้านเกิดของฟ้าแต่แทบไม่มีใครพูดถึง

  1. เหตุปัจจัยที่ฟ้าได้ยินเกี่ยวกับหมอกควันตอนเด็กคืออะไร

ชาวบ้านเป็นคนเผา หรือ ชาวบ้านเผาเอาเห็ด

  1. วัสดุที่ฟ้าใช้ในผลงานศิลปะคืออะไร

ซังข้าวโพดที่เผาแล้ว นำมาอัดเป็นโครงสร้างตึก

ฉันคิดว่า…

แบ่งปันความคิดของคุณ!

  1. คุณคิดว่าความต้องการในการบริโภคส่งผลต่อปัญหาหมอกควันอย่างไร และ คุณมีวิธีแก้ไขอย่างไร

  2. คุณคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจให้ชาวบ้านทำเกษตรพันธะสัญญา

  3. ผลกระทบของปัญหาหมอกควันมีอะไรบ้าง และ คุณเคยประสบปัญหาหมอกควันหรือไม่

audio-recording-icon-1 บันทึกเสียงคำตอบของคุณ ( คุณอาจเพิ่มเติมข้อความบางส่วนเข้าไป) รวมถึงคำถามสำหรับคนอื่น ๆ
idea แนะนำ หัวข้อสำหรับการสนทนา

1 Like