بررسی تنوع غذایی شهر رشت

:fire:

موضوع بحث امروز، غذا های محلی رشت است.
همانند تمام شهر های ایران، این شهر نیز غذاهای محلی مخصوص خود را دارد.
تنوع این غذا ها به بیش از دویست نوع می رسد.
تنوع غذا های محلی رشت یکی از عوامل اصلی جذب گردشگران به این شهر محسوب می شود.

عبارات کلیدی را یاد بگیرید

غذا
تنوع غذایی
خوش مزه
گردشگر
گوشت
سبزیجات
مرغ

translate ترجمه و به یاد داشته باشید عبارات کلیدی.

بگذارید ایده های اصلی را بررسی کنیم

  1. رشت با چه چیزی شناخته می شود؟

رشت با تنوع غذایی خود شناخته می شود.

  1. چه موادی در غذا های رشت استفاده می شوند؟

در غذا های رشت از گوشت، مرغ و سبزیجات استفاده می شود.

  1. گردشگران به چه دلیل به شهر رشت سفر می کنند؟

گردشگران به دلیل تنوع غذایی به شهر رشت سفر می کنند.

به نظر من …

افکار خود را به اشتراک بگذارید

  1. آیا به گردشگری علاقه دارید؟

  2. تنوع غذایی تا چه حد برای شما اهمیت دارد؟

  3. چه نوع غذا هایی را دوست دارید؟

audio-recording-icon-1 پاسخ صوتی خود را ضبط کنید ( می توانید کمی متن به آن اضافه کنید). یک سوال برای بقیه طرح کنید.
idea توصیه یک موضوع برای بحث.

1 Like