Θα μπορούσες να ζήσεις στην Αρχαία Ελλάδα;

:fire:

Πολλοί Έλληνες, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους, εύχονται να ζούσαν στην Αρχαία Ελλάδα όπου οι εποχές ήταν πιο εύκολες και απλές. Άλλα αυτό το βίντεο αποδεικνύει ότι η ζωή τότε ίσως δεν είναι τόσο εύκολη όσο πιστεύουν κάποιοι.

Μάθετε τις βασικές φράσεις!

Καλή συμπεριφορά
Θέτω βάσεις
Ειδική τελετή
Παντρειά με συνοικέσιο
Πόλεμοι και αρρώστιες
Σκληραγώγηση αγοριών
Η γυναίκα ύφανε

Ας ελέγξουμε τις βασικές ιδέες!

  1. Πότε άρχιζε η ημέρα των Αθηναίων;

Η ημέρα άρχιζε με την ανατολή του ήλιου.

  1. Τι έτρωγαν οι Αθηναίοι;

Οι Αθηναίοι έτρωγαν ψωμί και τυρί από γίδινο γάλα.

  1. Πως γινόταν η αναγνώριση των νεογέννητων στην Αθήνα από τους γονείς τους;

Η αναγνώριση γινόταν με μια ειδική τελετή

  1. Με τι ασχολούταν η γυναίκα στην Αθήνα;

Η γυναίκα στην Αθήνα ήταν υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του σπιτιού και για τις οικιακές εργασίες.

  1. Πότε παντρεύονταν τα κορίτσια;

Τα κορίτσια παντρεύονταν όταν έφταναν τα 15 χρόνια, με συνοικέσιο.

  1. Πότε άρχιζε η εκπαίδευση των αγοριών στη Σπάρτη και πότε μπορούσαν να παντρευτούν.

Η εκπαίδευση των αγοριών στη Σπάρτη άρχιζε όταν ήταν 5 χρονών και μπορούσαν να παντρευτούν όταν έφταναν τα 30 χρόνια.

Νομίζω ότι…

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας!

  1. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να ζήσετε στην Αρχαία Ελλάδα;
  2. Σε ποιά πόλη θα θέλατε να ζήσετε;
  3. Πιστεύετε ότι ένας Αρχαίος Έλληνας θα μπορούσε να ζήσει στη σημερινή κοινωνία;

audio-recording-icon-1 Ηχογραφήστε την απάντησή σας (μπορείτε να προσθέσετε και κείμενο). Συμπεριλάβετε μια ερώτηση για τους άλλους.
idea Συμβουλές ένα θέμα προς συζήτηση.

1 Like