زبان فارسی، ادبیات فارسی

:fire:

یکی از روش های یادگیری زبان خارجی، یادگیری ادبیات آن کشور است. یادگیری ادبیات یک کشور میانبری است برای آشنایی با فرهنگ و تاریخ آن کشور؛ چرا که ادبیات از فرهنگ و تاریخ یک کشور بوجود می آید و معرف آن است. ادبیات زبان فارسی، ادبیاتی غنی است و نویسندگان و شاعران بزرگی در طول تاریخ آثاری ارزشمند به زبان فارسی از خود به جا گذاشته اند. یکی از این آثار بزرگ، شاهنامه نام دارد که در قرن دهم میلادی توسط شاعر پرآوازه ی ایرانی، فردوسی، نوشته شده است. در بسیاری از دانشگاه های سراسر جهان از این اثر ارزشمند برای آموزش زبان فارسی بهره می برند.

عبارات کلیدی را یاد بگیرید

یادگیری زبان فارسی
ادبیات فارسی به نثر
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
ایجاد انگیزه برای زبان آموزان
ابزارهای آموزش زبان فارسی
آشنایی با فرهنگ کشور
مقایسه زبان ها و فرهنگ ها

translate ترجمه و به یاد داشته باشید عبارات کلیدی.

بگذارید ایده های اصلی را بررسی کنیم

  1. از چه ابزارهایی می توان برای آموزش زبان استفاده کرد؟

یکی از ابزارهای مهم برای آموزش زبان، استفاده از ادبیات آن زبان است.

  1. چطور می توان برای زبان آموزان انگیزه ایجاد کرد؟

از آنجا که زبان آموز با فرهنگ کشور زبان مد نظر خود آشنایی کاملی ندارد، آشنایی او با فرهنگ و ادبیات آن کشور می تواند در او انگیزه ایجاد کند.

  1. آیا مقایسه زبان و فرهنگ کشورها می تواند به یادگیری زبان کمک کند؟

بین فرهنگ ها و زبان ها مشترکات زیادی یافت می شود و مقایسه آنها می تواند یادگیری زبان را آسان تر کند.

به نظر من …

افکار خود را به اشتراک بگذارید

  1. آیا شما مطالعه ادبیات یک کشور را برای یادگیری زبان آن کشور مفید می دانید؟

  2. شما تا به حال شعر و یا داستانی به زبان فارسی خوانده اید؟

  3. ترجیح می دهید از چه ابزاری برای یادگیری زبان فارسی استفاده کنید؟

جواب کامل

:speaking_head:

:one: عبارات کلیدی را تکرار کنید.
جملات خود را با استفاده از عبارات کلیدی بسازید و هنگام خواندن جملات صدایتان را ضبط کنید.

:two: وشتن و صحبت کردن را تمرین کنید.
جوابتان برای سوالات موضوعی را بنویسید و هنگام خواندن جواب، صدایتان را ضبط کنید.

برای پاسخ کامل از الگو استفاده کنید اگر میخواهید که یک بومی زبان آنرا بررسی کند.
از قانون 1/1 پیروی کنید: یک جواب کامل برای هر موضوع و یک جواب کامل در هر روز بدهید. شما میتوانید بدون محدودیت با کاربران دیگر گپ بزنید.

:speech_balloon: جواب کامل

جملات با عبارات کلیدی
متن:

ضبط صدا:

نظرات در مورد سوالات موضوعی
متن:

ضبط صدا:

1 Like
Chat