Tolka dina drömmar

:fire:

Vad betyder våra drömmar egentligen? Enligt drömterapeuter finns det olika betydelser för det som vi drömmer på nätterna. Självklart kan man välja att inte analysera sina drömmar vidare men vi har alla någon gång drömt något konstigt som vi åtminstone för en stund undrat vad det kan tänkas betyda. Kanske berättar våra drömmar om våra tidigare liv eller om framtiden?

Lär dig nyckelfraserna!

Drömtydare
Drömterapeut
Återkommande drömmar
Känslor
Tankar
Förstå mer av sig själv
Det undermedvetna
Drömmar speglar vad som händer i din fysiska kropp

translate Översätt och kom ihåg nyckelfraserna.

Låt oss kolla huvudidéerna!

  1. Kan vi kontrollera våra drömmar på något sätt?

Nej, våra drömmar återspeglar oftast det undermedvetna.

  1. Kan vi lära oss någonting av våra drömmar?

Ja, vi kan förstå mer av oss själva genom att drömma.

  1. Kan våra drömmar visa om något är fel i vår kropp?

Ja enligt drömtydare så speglar våra drömmar det som händer i våra fysiska kroppar.

Jag tror att…

Dela med dig av dina tankar!

  1. Har du drömt något konstigt någon gång?

  2. Drömmer du ofta någonting som får dig att fundera kring vad dina drömmar kan betyda?

  3. Tycker du det är viktigt att veta vad dina drömmar betyder?

audio-recording-icon-1 Spela in ljudsvar (du kan även lägga till text till inspelningen). Inkludera en fråga till andra deltagare.
idea Tipsa om ett ämne för diskussion.

1 Like