Tipy ako sa efektívne učiť online

:fire:

Aktuálna situácia si vyžiadala to, že mnohé školy museli prejsť na online štúdium. Ako si však študent musí zorganizovať deň tak, aby malo jeho učenie rovnaký efekt ako by bol v škole? Existujú viaceré tipy ako sa motivovať doma k učeniu, ked’ sa zrazu z ničoho nič povinnosti nakopia.

Naučte sa kľúčové frázy!

sústredenie sa
sebadisciplína
plánovanie
pravidelný denný režim
produktivita
vypnutie elektroniky
práca v skupine

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Čo je dôležité pri posilnení sebadisciplíny?

Dôležité je si naplánovať pracovný deň.

  1. Kedy je človek najviac aktívny a produktívny?

Platí pravidlo, že človek je najviac produktívny medzi ôsmou a desiatou hodinou.

  1. Čo znamená ráno zjesť žabu?

Znamená to splniť tú najťažšiu a najnepríjemnejšiu úlohu hned’ ráno.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Ako zvládaš online štúdium?

  2. Kde sa ti najlepšie učí?

  3. Čo ti pomáhá, aby sa ti ľahšie učilo?

ÚPLNÁ ODPOVEĎ

:speaking_head:

:one: Vyzdvihnite kľúčové frázy.
Vytvorte si vlastné vety s kľúčovými frázami a počas čítania viet si zaznamenajte hlas.

:two: Precvičujte si písanie a rozprávanie
Zapíšte si svoju odpoveď na otázky k téme a počas čítania odpovede si zaznamenajte hlas.

Ak chcete, aby to rodený hovorca skontroloval, použite šablónu na svoju úplnú odpoveď.
Postupujte podľa pravidla 1/1: 1 úplná odpoveď na tému a 1 úplná odpoveď denne. Môžete chatovať s ostatnými používateľmi bez obmedzení.

:speech_balloon: ÚPLNÁ ODPOVEĎ

Vety s kľúčovými frázami
Text:

Záznam zvuku:

Myšlienky na dané otázky
Text:

Záznam zvuku:

1 Like
Chat