Świat Głuchych

:fire:

W obecnych czasach coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieje wiele osób z niepełnosprawnościami. Często o takich ludziach nie wiemy za dużo (np. jak sobie radzą w różnych sytuacjach). Jedną z takich grup są Głusi. Jak w rzeczywistości wygląda komunikacja z nimi?

Naucz się zwrotów kluczowych!

Polski Język Migowy
przez pryzmat
na maksa
być na uboczu
otrzymać wsparcie

translate Przetłumacz i zapamiętaj kluczowe frazy.

Poszukajmy najważniejszych wyrażeń!

  1. Jaki problem komunikacyjny ma Hania?

Często literuje oraz mówi, kiedy Iwona nosi aparaty słuchowe.

  1. Weronika zna PJM najlepiej. W jaki sposób pomaga Hani i jej dziewczynie podczas rozmów z Iwoną?

Stara się zwracać uwagę, czy Iwona rozumie. Jeśli nie, to tłumaczy.

  1. Co często myślą ludzie słyszący o używaniu aparatów słuchowych?

Myślą, że dzięki nim osoba głucha słyszy tak dobrze, jak osoba słysząca.

Myślę, że…

Podziel się swoją opinią!

  1. Jakie znasz udogodnienia dla Głuchych?

  2. Jakie masz doświadczenia z osobami głuchymi? Czy znasz kogoś takiego osobiście?

  3. Jak porozumiewać się z Głuchymi, jeśli nie znamy języka migowego?

:speaking_head:

:one: Wdróż słowa kluczowe
Twórz własne zdania za pomocą fraz kluczowych i nagraj się podczas czytania ich.

:two: Ćwicz pisanie i mówienie
Zapisz swoje odpowiedzi na pytania do tematu i nagraj swój głos podczas czytania ich.

Użyj szablonu dla swojej pełnej odpowiedzi jeśli chcesz, żeby native speaker ją sprawdził.
Przestrzegaj zasady 1/1: 1 pełna odpowiedź na temat i 1 pełna odpowiedź na dzień. Możesz rozmawiać z innymi użytkownikami bez ograniczeń.

:speech_balloon: PEŁNA ODPOWIEDŹ

Zdania z frazami kluczowymi
Tekst:

Nagrywanie dźwięku:

Przemyślenia na temat pytań w temacie
Tekst:

Nagrywanie dźwięku:

1 Like
Chat