Svenska dialekter

:fire:

I Sverige finns det väldigt många olika dialekter och skillnaden är stor ifrån norr till söder. I de norra delarna av Sverige pratar man lite långsammare och med mer utandning medans man i andra delar pratar på ett helt annat sätt som kan uppfattas som mer eller mindre glatt, skeptiskt, roligt eller bara konstigt.

Lär dig nyckelfraserna!

Det finns många olika dialekter i Sverige
Ditt känsloläge kan påverka hur du uppfattas
Andningen kan påverka ditt uttal
Använda sin helröst
Uppfattas öppet och glatt
Pratar på olika sätt
Roliga uttryck eller som ett helt annat språk
Attitydförändringar i dialekten

translate Översätt och kom ihåg nyckelfraserna.

Låt oss kolla huvudidéerna!

  1. Pratar man samma dialekt i hela Sverige?

Nej, vi har många olika dialekter och uttal och ord skiljer sig beroende på vart man kommer ifrån.

  1. Är det någon skillnad i attityd mellan en person ifrån Karlstad eller Göteborg?

Det behöver inte vara så men oftast så upplevs en person ifrån Karlstad som gladare eftersom dialekten återspeglas som något öppet och glatt.

  1. Påverkar personens känsloläge hur den uppfattas av den som lyssnar?

Ja, ditt känsloläge kan påverka hur en annan person uppfattar dig.

Jag tycker att…

Dela med dig av dina tankar!

  1. Vilken av dialekterna som beskrevs i filmen var din favorit?

  2. Tycker du att olika dialekter är intressant eller borde alla i Sverige prata likadant?

  3. Kommer det bildas flera nya dialekter i Sverige i framtiden?

audio-recording-icon-1 Spela in ljudsvar (du kan även lägga till text till inspelningen). Inkludera en fråga till andra deltagare.
idea Tipsa om ett ämne för diskussion.

1 Like
Chat