Sociálne siete vs. reálny život

:fire:

Sociálne siete vedia byť našim každodenným pomocníkom, zároveň sú pre nás hrozbou, kvôli tomu, že majú vplyv na naše vnímanie sveta. Aké nástrahy na nás číhajú na Instragrame a iných sociálnych médiách? Pod’me si zhrnúť ich negatíva a pozitíva.

Naučte sa kľúčové frázy!

sociálne siete
reálny život
spájanie ľudí
dokonalé fotky
umelo vytvorený život
porovnávanie sa
vzťahy

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Čo vytvárajú sociálne siete?

Vytvárajú fiktívny a dokonalý život.

  1. Čo je pozitívum sociálnych sietí?

Motivácia na sebe pracovať.

  1. Ako zabrániť tomu, aby sociálne siete neovplyvňovali naše mentálne zdravie?

Nesnažiť sa nikoho predbehnúť a snažiť sa žiť svoj reálny život.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Pomohli ti nejako sociálne siete? Ako?

  2. Máš založený účet na Instragrame? Ak nie, tak prečo?

  3. Veríš v dokonalý život?

audio-recording-icon-1 Nahrať audio odpoveď (môžete pridať vlastný text). Zahrnúť otázku pre ostatných.
idea Odporúčať tému na diskusiu.

1 Like