Skal minkavl være tilladt?

Nogle er modstandere af minkavl, andre er fortalere for minkavl. Formålet med minkavl er at bruge skindene fra dyrene til pelse. Mange siger, at det er dyremishandling at holde et vildt dyr, et rovdyr, på så lidt plads, for at nogle få mennesker skal have dyre smukke pelse. Andre sammenligner minkavl med det at holde husdyr som høns, grise og køer. Og et argument for minkavl er også, at skindene er meget holdbare, og som beklædning er tøj af minkskind mere bæredygtig beklædning end andre former for tøj.

Lær nøglesætningerne!

Minkavl
Et overflødigt luksusprodukt
At være uafhængig
En rådgivende dyrlæge
En pels
At pelse en mink
Dyrevelfærd
Forskning på universitetet
Frisk vand og foder
Husdyr
Dyrlægebesøg
Dansk landbrug
En forbruger
Holdninger til dyrevelfærd
Fejlagtige opfattelser af dyrs behov
Fangenskab

translate Oversæt og husk nøglesætningerne.

Lad os se på hovedemnerne!

  1. Hvor kommer de autoriteter fra, som udtaler sig om dyrevelfærd i videoen, er de uafhængige?

Den rådgivende dyrlæge og forskningschefen kommer begge fra den danske minkavlerorganisation Kopenhagen Fur. Den tredje autoritet er en uafhængig forsker fra universitet.

  1. Hvilke argumenter bruges der for, at minkavl er et udtryk for god dyrevelfærd?

Man sammenligner mink med almindelige husdyr og sammenligner også minkavl med almindeligt dansk landbrug, hvor husdyr holdes i fangenskab.

  1. Hvordan udtaler Dyreetisk Råd sig om, hvorvidt minkpelse er et overflødigt luksusprodukt.

Dyreetisk Råd mener, at definitionen af luksusprodukter er tilfældig og at vi alle anvender såkaldte luksusprodukter, og at det ikke er dyrets produkt, men dyrevelfærden der er afgørende.

Jeg tror at…

Det er jo meget svært at vide, hvordan et dyr har det, for man kan ikke spørge det. Og kan man mon regne med, at hvis et dyr spiser og drikker og bevæger sig, så har det det godt? Jeg synes at minkene går meget tæt. Det gør høns også. Jeg synes, at høns går alt for tæt sammen, og det gør det jo ikke bedre for minkene at andre dyr heller ikke har det godt nok. Men for mig er det afgørende, at mink er et rovdyr, et vildt dyr af natur vil jeg mene, modsat vores husdyr. I naturen holder mink til ved søer, fordi de elsker at være i vandet. Jeg mener, det er mere unaturligt for mink at blive holdt i små bure, end det er for traditionelle husdyr. Er jeg mon bare offer, for det speakeren kalder ’holdninger’ og ’fejlagtige opfattelser af dyrs behov’?

Del dine tanker!

  1. Hvad mener du om dyrevelfærd generelt, har vores husdyr det godt nok i vores samfund?

  2. Hvad mener du om minkavl, er det god dyrevelfærd eller er det mishandling af dyr?

  3. Hvad mener du om argumentationen i videoen, synes du den er saglig eller usaglig, eller måske en blanding, og hvorfor?

:speaking_head:

:one: Øv dig på de centrale fraser
Lav dine egne sætninger med de centrale fraser og optag din stemme, mens du læser sætningerne.

:two: Træn skrift og tale
Skriv dit svar til emnets spørgsmål ned og optag din stemme, mens du læser dit svar.

Brug skabelonen til dit komplette svar, hvis du ønsker at en indfødt tjekker det.
Følg 1/1 reglen: 1 komplet svar pr emne og et komplet svar pr dag. Du kan chatte med andre brugere uden restriktioner.

:speech_balloon: KOMPLET SVAR

Sætninger med centrale fraser
Tekst:

Lydoptagelse:

Holdning til emnets spørgsmål
Tekst:

Lydoptagelse:

1 Like
Chat