Sada je trenutak

:fire:

U današnjem svijetu, uspjeh je ostati vjeran samom sebi. Uspjeh je nastaviti se boriti za sebe i svoje snove. Ako ti nitko ne pruži podršku, moraš znati da si podrška sam sebi. Moraš biti podrška sam sebi. Moraš biti jer to možeš. Možeš uspjeti u svemu što želiš, samo se treba ohrabriti za prvi korak. Ali, kreni. Napravi taj prvi korak. Napravi ga. Za sebe.

Naučite ključne fraze!

Sumnjati u sebe
Smrt (snova, nada, želja, ambicija,vjere)
Sanjati i maštati
Imati viziju i željeti
Pesimističan svijet
Sebično društvo
Uspjeh

translate Prevedi i zapamti ključne fraze.

Provjerimo glavne misli!

  1. Što nastupa kad počnemo sumnjati u sebe?

Kad počnemo sumnjati u sebe, nastupa smrt (snova, nada, želja, ambicija,vjere)

  1. U današnjem pesimističnom svijetu i sebičnom društvu, što nam jedino neće oprostiti?

Neće nam oprostiti uspjeh.

  1. Što je uspjeh u današnjem pesimističnom svijetu i sebičnom društvu?

Uspjeh je sanjati i maštati, imati viziju i željeti.

Ja mislim da…

Podijeli svoje misli!

  1. Što je za tebe uspjeh?

  2. Imaš li svoju viziju i želju?

  3. Je li ti ikad nastupila smrt snova, nade ili želja?

PUNI ODGOVOR

:speaking_head:

:one: Vježbajte ključne fraze
Izradite svoje rečenice sa ključnim frazama i snimite svoj glas dok čitate rečenice.

:two: Vježbajte pisanje i pričanje
Zapišite svoje odgovore na pitanja vezana za temu i snimite svoj glas dok čitate odgovore.

Koristite predložak za svoj kompletan odgovor ako želite da ga izvorni govornik provjeri.
Slijedite pravilo 1/1: 1 puni odgovor po temi i 1 puni odgovor po danu. Možete komunicirati sa drugim korisnicima bez ograničenja.

:speech_balloon: PUNI ODGOVOR

Rečenice sa ključnim frazama
Tekst:

Audio zapis:

Osvrt na pitanja iz teme
Tekst:

Audio zapis:

1 Like
Chat