Prečo sa nepodarilo ľudom skrotiť mačky?

:fire:

Aké boli počiatky domestikácie mačiek? Prečo sa vlastne naučili žiť s človekom? Pozrime sa spoločne na históriu mačky domácej, ktorej počiatky začínajú už v stredoveku.

Naučte sa kľúčové frázy!

domestikácia mačiek;
mačka divá;
vysoká koncentrácia myší;
predátorské inštinkty;
odmietnutie;
mačka domáca;
zmena srsti;

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Kde žije mačka divá?

Žije na severe africkej divočiny, alebo v juhozápadnej Ázii.

  1. Čo si neskôr ľudia všimli na mačke?

Všimli si ich predátorské nštinkty.

  1. Ako pôsobila domestikácia mačiek na ich fyzickú stránku?

Domáce mačky boli menšie a zmenilo sa im aj vzorovanie srsti.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Choval si niekedy mačku?
  2. V čom sa odlišuje mačka divá od mačky domácej?
  3. Poznáš predátorské ištinkty mačky? Vymenuj ich.

audio-recording-icon-1 Nahrať audio odpoveď (môžete pridať vlastný text). Zahrnúť otázku pre ostatných.
idea Odporúčať tému na diskusiu.

1 Like