Prečo psychatria nerozumie psychickým poruchám?

:fire:

Psychiatrickými poruchami v dnešnom svete trpí obrovské množstvo ľudí, ktorí sa obracajú na pomoc odborníkov. Avšak táto oblasť vedy je v praxi zložitá, pretože pacienti s rovnakou diagnózou reagujú na liečbu odlišne. Následkom toho vzniká to, že psychickému zdraviu stále nerozumieme, tak ako diagnostike iných ochorení. Čo je všetko za tým? Sú antidepresíva vôbec účinné?

Naučte sa kľúčové frázy!

psychiatria
duševné poruchy
psychické problémy
antidepresíva
duševné zdravie
neuroanatómia
záchvaty

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Čo si všimol vedec Carl Wernicke?

Všimol si, že pacienti po mozgovej porážke s poškodením v tejto oblasti strácajú schopnosť porozumieť písanému a hovorenému slovu.

  1. Ako dnes voláme skorú demenciu?

Voláme ju schizofrénia.

  1. Čo zistili analýzy?

Zistilo sa, že až 82% efektu zlepšenia pacientov bolo spôsobené placebom.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Berie spoločnosť psychické poruchy vážne?

  2. Považuješ placebo efekt za účinný na rozdiel od antidepresív?

  3. Trpí niekto v tvojom okolí psychickými problémami? Ako by si takému človeku pomohol?

audio-recording-icon-1 Nahrať audio odpoveď (môžete pridať vlastný text). Zahrnúť otázku pre ostatných.
idea Odporúčať tému na diskusiu.

1 Like