Prečo oslavujeme dušičky a Halloween?

:fire:

Tento kultúrny fenomén preslávený hlavne vplyvom komerčnej spoločnosti nie je rozšírený len v Amerike. Halloween alebo dušičky je v súčastnosti moderným sviatkom, ktorý sa v rôznych podobách oslavuje v mnohých krajinách po celom svete. História tohto sviatku však siaha omnoho ďalej. V nasledujúcom videu sa dozvieme, prečo ho vlastne oslavujeme.

Naučte sa kľúčové frázy!

Nahnevaní duchovia
Zosnulý predok
S bosými nohami
Duše mŕtvych
Čierna mágia
Rodovo založení
Kultúrne dedičstvo

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Prečo dávali Rimania obete svojim zosnulým predkom?

Aby ich nestrašili nahnevaní duchovia ich starých rodičov.

  1. Prečo chodili Rimania s bosými nohami?

Uzol na topánkach bol zakázaný.

  1. Prostredníctvom čoho zanechal sviatok Lemúria v Európe významné kultúrne dedičstvo?

Prostredníctvom sviatkov Halloween a Všetkých svätých.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Veríš, že čierna mágia a duchovia naozaj existujú? Alebo sa jedná len o výmysel?

  2. Čo je podľa teba hlavným dôvodom prečo sa ľudia zaujímajú o duše mŕtvych?

  3. Ako oslavuješ Halloween vo svojej krajine?

audio-recording-icon-1 Nahrať audio odpoveď (môžete pridať vlastný text). Zahrnúť otázku pre ostatných.
idea Odporúčať tému na diskusiu.

1 Like