Prečo máme depresie?

:fire:

Depresia je jednou z najčastejších psychických porúch, ktorá každý rok ovplyvňuje čoraz väčší počet populácie. No prečo a ako vlastne vzniká, a ako vzniká náchylnosť na jej vyvolanie? V tomto videu sa dozvieme, ako môže byť táto porucha ovplyvnená spánkom, a aké fyziologické procesy sú potrebné na to, aby nám spojenia v mozgu fungovali správne.

Naučte sa kľúčové frázy!

Strata koncentrácie
Neurodegeneratívne ochorenie
Pomalé mozgové vlny
Poruchy spánku
Centrum pre krátkodobú pamäť
Spracovávanie emócií
Spôsoby liečby
Brať antidepresíva
Cítiť sa na dne

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Ako je spánok prepojený s depresívnymi stavmi?

Počas spánku sa nám tvoria nové spojenia v mozgu. Pacienti s depresiou majú tento proces narušený.

  1. Ako sa pri analýze líšili mozgy pacientov s depresiou od zdravých ľudí?

Ich hipokampus je menší, a obsahuje menší počet neurónov. Pri depresii je proces tvorby nových neurónov narušený.

  1. Akými faktormi môže byť ovplyvnená náchylnosť na vyvolanie depresie?

Môže byť ovplyvnená geneticky a veľkým chronickým stresom.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Stretli ste sa niekedy s depresiou u vás alebo vašich blízkych? Ak áno, aká bola vaša skúsenosť?

  2. Myslíte si, že je rozprávanie o psychických poruchách v spoločnosti stále tabu? Ak áno, ako by sa podľa vás malo viacej rozširovať povedomie o psychických poruchách?

  3. Ako by ste pristupovali k niekomu, kto trpí depresiami?

ÚPLNÁ ODPOVEĎ

:speaking_head:

:one: Vyzdvihnite kľúčové frázy.
Vytvorte si vlastné vety s kľúčovými frázami a počas čítania viet si zaznamenajte hlas.

:two: Precvičujte si písanie a rozprávanie
Zapíšte si svoju odpoveď na otázky k téme a počas čítania odpovede si zaznamenajte hlas.

Ak chcete, aby to rodený hovorca skontroloval, použite šablónu na svoju úplnú odpoveď.
Postupujte podľa pravidla 1/1: 1 úplná odpoveď na tému a 1 úplná odpoveď denne. Môžete chatovať s ostatnými používateľmi bez obmedzení.

:speech_balloon: ÚPLNÁ ODPOVEĎ

Vety s kľúčovými frázami
Text:

Záznam zvuku:

Myšlienky na dané otázky
Text:

Záznam zvuku:

1 Like
Chat