ქართული Natives.Chat

Natives Chat არის 24/7 მეთოდისტურად მიმართული, ასინქრონული აუდიო ჩეთი მშობლიურ ქართულ ენაზე მოსაუბრეებთან, აქ შესაძლებელია საჭირო უნარების განვითარება. ისწავლე მეტი!

რატომ ამუშავება ამ?

Natives Chat ის საშუალებით შესაძლებელია მშობლიურ ქართულ ენაზე მოსაუბრეებთან კომუნიკაცია ხელმისაწვდომ ფასად, რეგულარულად, ეფექტურად და საინტერესოდ.

:clock1: ჩათში კომუნიკაციის დროს თქვენ თავად ირჩევთ

:man_student: მთელი მასალა შერჩეულია ქართული ენის სხვადასხვა დონეზე მცოდნეებისთვის

:interrobang: ფართო არჩევანი საინტერესო თემების გაძლევთ საწუალებას გააუმჯობესო ყოველდღიური ლექსიკონი.

:world_map: თქვენ არ ხართ მშობლიურ ენაზე მოსაუბრეებს დროის სარტყელზე დამოკიდებულები

:speaking_head: ყველა ტექსტური
მესიჯი არის ასევე ჩაწერილი აუდიო მესიჟის ფორმაში, მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანით.

:family_man_woman_girl_boy: თქვენ არ მიეჩვევით ერთ კონკრეტულ მასწავლებელს - თქვენ ისაუბრებთ მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკე სხვადასხვა ადამიანებთან

:earth_asia: თქვენ კომუნიკაციაში იქნებით როგორც მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეებთან, ასევე ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანებთან მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან

როგორ მუშაობს იგი?

აი ასე გამოიყურება კომუნიკაცია Natives.Chat ში:

:one: მშობლიურ ენაზე მოსაუბრეები ყოველ დღე გამოაქვეყნებენ იმ თემებს რომელთა განხილვაც მათ სურთ სხვა ადამიანებთან ერთად. თითოეული თემა შეიცავს ერთ საინტერესო ვიდეოს, საკვანძო ფრაზების ჩამონათვალს, მსჯელობას და კითხვებს ტექსტისა და აუდიოს სახით წარმოდგენილ თემაზე სხვა ადამიანებისთვის

:two: გაეცანი მასალებს

:three: მოამზადე შენი პასუხი: დაწერე შენი პასუხები და კითხვები მოცემული თემის ირგვლივ ჩეთის სხვა მოსაუბრეებისთვის; გააკეთე შენი პასუხის ხმის ჩანაწერი ჩვენი საიტის ონლაინ ხმის ჩამწერის საშუალებით

:four: მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეები შეამოწმებენ თქვენს ტექსტს და ხმის ჩანაწერს, შეასწორებენ შეცდომებს, უპასუხებენ კითხვებს და თავისი იდეალური მშობლიური წარმოთქმით შესრულებული ხმის ჩანაწერით გამოეხმაურებიან თქვენს კომენტარებს

:five: გამოეხმაურეთ ჩათის სხვა მონაწილეებს ყველანაირი შეზღუდვის გარეშე: უპასუხეთ მათ კითხვებს, დაუსვით მათ კითხვები მოცემული თემის ირგვლივ

What results will you get?

Now the locals of any country will understand you! You will successfully develop all the language skills in our system.

logo

 • You will overcome the language barrier (communication skill).

 • You will be learning the language in the context and through the real-time communication (practice).

 • You will be reading a modern language (reading skill).

 • You will get used to hear native speakers (pronunciation skill).

 • You will be learning new phrases from the real life of native speakers (vocabulary).

 • You will do exercises with the key phrases and audio recordings many times (memorization skill).

 • You will be speaking out loud and not mumbling (speaking skill).

 • You will be communicating with native speakers and other people (communication skill).

 • You will be expressing your opinion (thinking skill).

 • You will be composing sentences (spelling skill).

 • You will be completing tasks many times every day (skills training).

 • You will be training with different native speakers according to the system (result).

We have deliberately made our audio chat with native speakers better than individual lessons with private tutors, language exchanges or language courses in groups.

ვის სჭირდება ეს?

Natives.Chat შესანიშნავია მათთვის ვისაც სურს:

:earth_americas: იყოს თავდაჯერებული სხვა ქვეყანაში

:passport_control: რაიმეს დამოწმება ან ინტერვიუს მიცემა

:school: სწავლა სხვა ქვეყანაში

:white_check_mark: საერთაშორისო გამოცდის ჩაბარება

:woman_student: სხვა ქვეყნის უნივერსიტეტში ჩაბარება

:100: გამოცდებში მაქსიმალური ქულების მიღება

:people_holding_hands: პრეზენტაციის მომზადება

:speaking_head: განავითაროს და გააძლიეროს საუბრის და წერის უნარები

Compare us with others

№1 We work for results
:green_circle: Our company is responsible for the quality of language communication and the availability of native speakers.
:red_circle: In other services, your interlocutor communicates if he/she has enough time, desire, and interest in you. For him/her it is a spare time hobby.
№2 Real native speakers communicate with you
:green_circle: We recruit only reliable native speakers who have been selected carefully and have undergone special methodological training.
:red_circle: Other sites are flooded with non-native speakers. Communicating with them may be interesting, yet inefficient in terms of language learning.
№3 Communication with our native speakers is interesting
:green_circle: We employ only native speakers that are very interesting to communicate with. Communication is always meaningful, and participants’ messages are reasoned and reflect their personal point of view. Our speakers are readily available 24 hours a day, 365 days a year, so you can keep communicating right away whenever you want to.
:red_circle: It is quite difficult to find an interesting interlocutor in other services, and in most cases communication is superficial and does not go beyond the phrases like “Hello!” or “How are you?”. It is rarely possible to communicate for a long time. You cannot pause communication for your own reasons and then get back to the conversation at the same emotional level.
№4 All text messages are voiced by native speakers and you can download the recordings
:green_circle: Our native speakers will comment on your answers verbally and correct your answers in writing. You can download audio recordings and listen to them many times for better memorization.
:red_circle: On other sites, you only receive a written response from native speakers, and often your mistakes are not corrected.
№5 You focus only on communication practice
:green_circle: You don’t get distracted and just practice your language using our service. We do not show ads even to free users.
:red_circle: Other sites have a quid pro quo principle: you waste time on a return service in the form of correcting the interlocutor’s mistakes in your native language. Other services also have distracting banner ads.
№6 No sexual connotation
:green_circle: We took this into account and fully ruled out any possible sexual connotation.
:red_circle: In other services, communication often starts with the question “Will you be my girlfriend?”
№7 You do not depend on your interlocutor
:green_circle: Our native speakers work in a group, so communicating with the native speakers is always available for you, regardless of situations happening in life.
:red_circle: Using other services, you depend on the interlocutor who agreed to communicate with you: you may have a difference in time zones, the interlocutor may get sick or not respond to your messages and so on.
№8 Native speakers prepare their own topics for discussion
:green_circle: Our native speakers publish new topics for discussion every day. Topics are taken from different headings. Thanks to this, you will encounter a topic from the same section only in one month.
:red_circle: Using other services, you have to come up with a topic for every new conversation on your own.
№9 All possible errors will be corrected
:green_circle: We correct absolutely all your possible mistakes, both in texts and in audio recordings. Correcting errors is a must for native speakers working with your messages.
:red_circle: In other services, error correction is selective and often interferes with the natural flow of communication.

See reviews & ratings

All reviews were submitted by our members. You can learn more about their activity at Natives.Chat by clicking their nicknames. Check all the reviews or leave yours on the Reviews page!

ჩვენ გთავაზობთ სწავლის გაგრძელების ორ ვარიანტს

:free: უფასო ტიპის

 • რომელიც მოუსმენს მშობლიურ ენაზე მოსაუბრეებს და წაიკითხავს მათ განხილვებს სხვა ადამიანებთან
 • მიიღებს შეტყობინებებს ახალი თემების ან ახალი პასუხების გამოქვეყნების შესახებ
  ასეთი ტიპის გამოწერა უფასოა Natives.Chat ზე

:moneybag: ფასიანი ვერსია

 • გააზიარე წერილობითი და აუდიო პასუხები მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკე მასწავლებელთან
 • თქვენი შეცდომები გასწორდება მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეების მიერ
 • მიიღეთ ხმის ჩანაწერის ფორმის პასუხები მშობლიურ ენაზე მოსაუბრეებისგან
 • ისაუბრეთ სხვა ადამიანებთან თქვენს ენაზე ულიმიტოდ, აუდიო ჩანაწერების და წერილობითი შეტყობინებების სახით
 • მიიღეთ პასუხები თქვენს კითხვებზე "ეს როგორ ვთქვა " სექციაში

დავიწყოთ შექმნილი მშობლიურ

პოპულარული ენები:

ინგლისური ჩეთიინგლისური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
გერმანული ჩეთიგერმანული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ესპანური ჩეთი (ესპანეთი)ესპანური ჩეთი (ესპანეთი) :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა

ყველა ენა:

არაბული ჩეთიარაბული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ბერძნული ჩეთიბერძნული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ბულგარული ჩეთიბულგარული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
გერმანული ჩეთიგერმანული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
დანიის ჩეთიდანიის ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ებრაული ჩეთიებრაული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ესპანური ჩეთი (ესპანეთი)ესპანური ჩეთი (ესპანეთი) :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ესტონური ჩეთიესტონური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ვიეტნამური ჩეთივიეტნამური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
თურქული ჩეთითურქული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
იაპონური ჩეთიიაპონური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ინგლისური ჩეთიინგლისური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ინდონეზიური ჩეთიინდონეზიური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
იტალიური ჩეთიიტალიური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
კორეული ჩეთიკორეული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ლატვიური ჩეთილატვიური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ლიტვური ჩეთილიტვური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ნორვეგიის ჩეთინორვეგიის ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
პოლონური ჩეთიპოლონური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
პორტუგალიური ჩეთი (ბრაზილია)პორტუგალიური ჩეთი (ბრაზილია) :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
პორტუგალიური ჩეთი (პორტუგალია)პორტუგალიური ჩეთი (პორტუგალია) :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
რუმინეთის ჩეთირუმინეთის ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
რუსული ჩეთირუსული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
სერბული ჩეთისერბული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
სლოვაკური ჩეთისლოვაკური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
სლოვენური ჩეთისლოვენური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
სპარსული ჩეთისპარსული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ტაილანდური ჩეთიტაილანდური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
უნგრული ჩეთიუნგრული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ფინური ჩეთიფინური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ფრანგული ჩეთიფრანგული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ქართული ჩეთიქართული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
შვედური ჩეთიშვედური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ჩეხური ჩეთიჩეხური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ჩინური ჩეთიჩინური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ხორვატული ჩეთიხორვატული ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ჰინდის ჩეთიჰინდის ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა
ჰოლანდიური ჩეთიჰოლანდიური ჩეთი :moneybag: შეიძინეთ გამოწერა

Requirements


All devices are supported
Any Internet connection speed is acceptable.
Chrome browser is preferable.

Terms of use

მომსახურეობის პირობები თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ აქ

Привет! ✋
Если есть вопросы, пишите нам ❤️
Chat