Najhoršie choroby v historií

:fire:

Choroby majú rozsiahly a dá sa povedať, že najdôležitejší vplyv na ľudí už tisícročia. V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na to, ako baktérie a vírusy dokázali zatočiť s ľudstvom a nad ktorými z nich sa naopak ľudstvu podarilo zvíťaziť.

Naučte sa kľúčové frázy!

Prenosné choroby
Raj mikroorganizmov
Porušovať tkanivá
Morová epidémia
Symbiotický vzťah
Byť v karanténe
Imunitný systém
Zomrieť na ochorenie

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Prečo sa prenosné choroby šírili tam, kde bolo najviac ľudí?

Obrovské skupiny ľudí s väčšou hustotou obyvateľstva sú úrodnou pôdov pre raj mikroorganizmov.

  1. Čo znamenalo pre stredovekých námorníkov byť v karanténe?

Byť štyridsať dní na mori bez možnosti vylodiť sa, aby sa nešírila morová epidémia.

  1. Prečo zomierali na ochorenia pôvodní obyvatelia Ameriky po príchode Európanov?

Imunitný systém pôvodných obyvateľov nebol prispôsobený na európske choroby.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Aké choroby ktoré porušujú tkanivá poznáte?

  2. Aké ďalšie symbiotické vzťahy v prírode existujú?

  3. Viete o ďalších spôsoboch z minulosti, ako sa ľudia bránili proti tomu aby zomreli na ochorenie?

audio-recording-icon-1 Nahrať audio odpoveď (môžete pridať vlastný text). Zahrnúť otázku pre ostatných.
idea Odporúčať tému na diskusiu.

1 Like