LSD og mikrodosering

:fire:

Mikrodosering af psykedelika er et moderne fænomen, der er udsprunget af tech-miljøet i Silicon Valley. Formålet med at tage små doser LSD eller svampe er ikke at blive stærkt påvirket, men at opnå en mild og gavnlig effekt. Moderne forskning er dog tvetydig på spørgsmålet om hvorvidt mikrodosering har en effekt.

Lær nøglesætningerne!

Psykedeliske stoffer
Følelse af nærvær
Depression
Populariteten er steget
Overskud og kreativitet
Stammefolk og religiøse ceremonier
Nøglen til tankekontrol
Brugt terapeutisk
Hippie-bevægelsen
Stofferne bliver ulovlige
Forskningen har lagt stille
Psykoser og miste kontrol
Placebo-drevet
Forskningen er ikke lovende
Coaching og terapi

translate Oversæt og husk nøglesætningerne.

Lad os se på hovedemnerne!

  1. Psykedelika, herunder især LSD og psilocybin-svampe, har været med menneskeheden i mange år. Sæt ord på de tre bølger som nævnes i videoen.

Det første kendskab vi har er fra hulemalerier fra 9000 før kr. Vores moderne kendskab kommer i midten af det 20. århundrede, og særligt i forbindelse med hippierne. Den aktuelle tredje bølge kommer fra Silicon Valley, og handler altså om at mikrodosere.

  1. Hvad er formålet og de efter sigende gavnlige effekter ved at mikrodosere med psykedeliske stoffer?

Brugere af mikrodosering nævner gavnlige effekter mod depression, angst, ADHD, manglende koncentration, uro med mere. Det siges at det giver nærvær og gør dig mere social.

  1. Hvorfor er der så lidt forskning på området, og hvorfor er resultaterne fra forskningen præsenteret i videoen ikke lovende?

Der er meget lidt forskning fordi psykedelika har været ulovliggjort i mere end 40 år, Dette har vanskeliggjort forskningen og tabuiseret området. Den aktuelle forskning peger på, at der er en mærkbar placebo-effekt, som tyder på at mikrodosering måske ikke er så effektiv som antaget.

Jeg tror at…

Det er min mening at hele området omkring psykedelika og mikrodosering burde undersøges og forskes mere i. Det er ikke utænkeligt, at der kan være en gavnlig effekt, og blot fordi nogle stoffer er farlige i store mængder, så betyder det ikke at små mængder også skal dømmes på samme måder. Et godt eksempel på dette er alkohol.

Del dine tanker!

  1. Hvad synes du om mikrodosering og psykedelika i det hele taget?

  2. Mener du at visse af de ulovlige stoffer i dit land burde legaliseres og hvorfor?

  3. Hvorfor tror du at mikrodosering er kommet ud af netop Silicon Valley?

:speaking_head:

:one: Øv dig på de centrale fraser
Lav dine egne sætninger med de centrale fraser og optag din stemme, mens du læser sætningerne.

:two: Træn skrift og tale
Skriv dit svar til emnets spørgsmål ned og optag din stemme, mens du læser dit svar.

Brug skabelonen til dit komplette svar, hvis du ønsker at en indfødt tjekker det.
Følg 1/1 reglen: 1 komplet svar pr emne og et komplet svar pr dag. Du kan chatte med andre brugere uden restriktioner.

:speech_balloon: KOMPLET SVAR

Sætninger med centrale fraser
Tekst:

Lydoptagelse:

Holdning til emnets spørgsmål
Tekst:

Lydoptagelse:

1 Like
Chat