Лешоядите - едни от най-полезните и нехаресвани птици

:fire:

Когато чуем думата “птици” си мислим за свобода, красота и безкрайното небе. Съществуват обаче едни силно недооценени птици - лешоядите. Твърде много хора говорят за тях с отвращение. Свързват ги със смъртта, което буди в хората силно отрицателни чувства. А истината е, че това са едни от най-нужните и незаменими птици в екосистемата. Ако искате да не страдате от предразсъдъци за тези полезни птици, може да обогатите кръгозора си със следната информация.

Научете ключовите фрази!

намирам се в
санитарите на природата
телесна температура
цапам
специализирам се
национален парк
лешояд

translate Преведете и запомнете ключовите фрази.

Хайде да проверим основните идеи!

  1. Къде се намира центърът за лешоядите?

Центърът за лешоядите се намира в Маджарово.

  1. Кои животни са известни като санитарите на природата?

Лешоядите са санитарите на природата.

  1. Каква е телесната температура на лешоядите?

Лешоядите имат висока телесна температура.

Мисля, че…

Споделете мнението си!

  1. Къде се намирате сега?

  2. В каква сфера сте се специализирали?

  3. От какви природозащитни дейности се интересувате?

ПЪЛЕН ОТГОВОР

:speaking_head:

:one: Упражнете ключовете фрази
Изгответе собствени изречения, които да включват ключовите фрази и запише гласа си, докато ги прочитате.

:two: Практикувайте писане и реч
Напишете отговорите си по темата и запишете гласа си, докато ги прочитате.

Изполвайте шаблона за пълния си отговор, ако желаете да бъде проверен от местно говорящия.
Следвайте правилото 1/1: 1 пълен отговор на тема и 1 пълен отговор на ден. Можете да разговаряте с други потребители без ограничения.

:speech_balloon: ПЪЛЕН ОТГОВОР

Изречения с ключови фрази
Текст:

Аудио запис:

Мисли по въпросите за темата
Текст:

Аудио запис:

1 Like
Chat