Klimatförändringar

:fire:

Klimatförändringar är vår tids största utmaning och vi har kommit till en punkt där vi måste ta större hänsyn till klimat och miljö i allt vi gör. Idag vet vi att människans utsläpp av växthusgaser bidrar till en negativ klimatpåverkan. Just nu förändras klimatet kraftigare och snabbare än vad det gjort på många tusen år.

Lär dig nyckelfraserna!

Stor utmaning.
Större hänsyn.
Varmare på jorden.
Halterna av koldioxid.
Koldioxiden ökar.
Klimatförändringen uppmärksammas.
Utsläpp av växthusgaser.

translate Översätt och kom ihåg nyckelfraserna.

Låt oss kolla huvudidéerna!

  1. Vad är det som påverkar klimatförändringarna mest?

Det är människornas utsläpp av växthusgaser som bidrar mest till klimatförändringarna.

  1. Förändras klimatet snabbare eller långsammare idag än för låt oss säga 100 år sedan?

Ja, just nu förändras klimatet kraftigare och snabbare.

  1. Kan man göra något för att minska påverkan på klimatet?

Ja, genom att kraftigt reducera våra utsläpp idag finns en möjlighet att minska människans påverkan på klimatet.

Jag tror det…

Dela med dig av dina tankar!

  1. Tror du att vi kan göra något för att påverka klimatet på jorden?

  2. Är du rädd för hur klimatpåverkan kan påverka dig under din livstid?

  3. Vad gör du för att minska påverkan på klimatet?

audio-recording-icon-1 Spela in ljudsvar (du kan även lägga till text till inspelningen). Inkludera en fråga till andra deltagare.
idea Tipsa om ett ämne för diskussion.

1 Like
Chat