Jedny z nejznámnějších protestů v historii

:fire:

image

Protesty, demonstrace, pochody, stávky… projevy veřejného nesouhlasu mohou mít mnoho podob. Setkáme se s nimi jak v těch nejchudších oblastech světa, tak ve vyspělých zemích. Při protestu nezáleží na vašem pohlaví, věku či národnosti. Důležité je pouze vaše odhodlání a víra v to, za co bojujete. Pojďme se nyní společně podívat na jedny z nejvýznamnějších protestů v historii lidstva.

Naučte se nejdůležitější fráze!

Zvrtne se to do pouličního rabování
V našich končinách
Dostat se do učebnic
Houfně protestovat proti daním
Být předzvěstí něčeho
Získat nezávislost
Napochodovat do města
Mírumilovný protest
Válečný protest / protest proti válce
Účastnit se protestu
Cílem bylo upozornit / změnit
Pronést / Přednést projev
Ženský pochod za práva žen
Dav si vynutil něco
Nastoupila / Byla nastolena nová vláda
Držet hladovku
Střelba do lidí
Potlačit demonstraci / povstání
Rozehnat dav

translate Přeložte a zapamatujte si klíčové fráze.

Pojďme se podívat na hlavní myšlenky!

  1. Vyjmenujte alespoň čtyři země, které byly ve videu zmíněny v souvislosti s nějakým protestem nebo pochodem.

Mezi zmiňované země patří: USA, Indie, Spojené království, Francie, Česká republika, Slovensko, Ukrajina a Honk Kong.

  1. Uveďte alespoň dva příklady Gándhího protestů proti britské nadvládě a příliš vysokým daním.

Nelegálně vytěžil sůl na břehu Arabského moře, několikrát držel hladovku, pronášel projevy a pořádal pochody.

  1. Kromě ženských pochodů a různých bojů za nezávislost video zmiňuje i dva válečné protesty. Které?

Zmiňuje protesty proti válce ve Vietnamu a Iráku. Navzdory těmto celosvětovým protestům se v obou válkách nadále pokračovalo.

Myslím, že…

Sdílej své myšlenky!

  1. Účastnili jste se někdy nějakého protestu? Pokud ne, tak co si myslíte, že by Vás mohlo donutit protestovat?

  2. Jste ve své zemi spokojení?

  3. Co je podle Vás potřeba ve světě změnit?

audio-recording-icon-1 Nahrajte svou hlasovou odpověď (můžete i přiložit text). Do odpovědi zahrňte otázky pro ostatní uživatele.
idea Navrhni téma k diskusi.

1 Like