Ielu māksla

:fire:

Ielu zīmējumi ir novērojami ārpus telpām uz kādas virsmas pilsētvidē, piemēram, uz atkritumu konteineriem, pieturvietās, uz namu sienām, reklāmas stendiem vai žogiem. Ielu zīmējumi jeb grafiti katram cilvēkam radīs individuālu attieksmi: kādam tā būs māksla, citam - vandalisms. Par to kāda ir ielas mākslas attīstība un attieksme pret to Rīgas ielās tiek runāts šajā video.

Apgūsti galvenās frāzes!

Mākslinieku darbi
Apgleznotas mājas
Fasādes tiek nocūkotas
Brandmūri
Turpināt iesākto
Skice
Pilsētvide
Projekta ietvaros
Pēcāk
Dot zaļo gaismu
Pagrīdes kultūra
Parādīt sevi
Sadarbībā ar māksliniekiem
Izpausties
Gara darbi

translate Tulkojiet un atcerieties galvenās frāzes.

Apskatīsim galvenās idejas!

  1. Vai pēc aptaujāto domām ielu māksla būtu jālegalizē?

Viens uzskata, ka noteikti jā, jo tas padara visu skaistāku, otram ielu māksla patīk un viņš gribētu, lai ir vairāk šādas sienas, bet trešais domā, ka pašlaik daudzas fasādes tiek nocūkotas un ielu mākslu vajadzētu organizēt nevis legalizēt.

  1. Kādēļ Daiņa Rudeņa skice būvvaldē netiktu apstiprināta?

Skice būvvaldē netiktu apstiprināta tādēļ, ka ir izmantotas spilgtas krāsas, teiksim, sarkana krāsa, ko pilsētvidē īsti negrib ļaut, lai viņa tiktu iepludināta; kā arī tādēļ, ka gleznotie tēli var likties agresīvi.

  1. Kāda ir pašreizējā ielas mākslas situācija Rīgā?

Šobrīd Rīgā ielu māksliniekiem nav atvēlēta kāda īpaša teritorija, kur tie varētu izpausties ar saviem gara darbiem. Tāpat arī visi zīmējumi ir jāsaskaņo.

Es domāju, ka …

Es domāju, ka ielu mākslas tradīcija Rīgā šobrīd tikai sāk attīstīties, tomēr zināma brandmūru zīmējumu kustība mūsu pilsētvidē jau pastāv. Uzskatu, ka Rīgas pilsētas attīstības plānā vajadzētu paredzēt noteiktu telpu, kur ielu mākslinieki varētu izpausties. Tas varētu ne tikai atturēt māksliniekus no vandalisma, bet arī piesaistīt tūrismu šai grafiti teritorijai. Turklāt tas padarītu Rīgas pilsētu daudzveidīgāku un radošāku. Tāpēc, manuprāt, ir jāizveido ielu mākslai piemērota likumdošana kā arī jāorganizē tās kustība. Tā rezultātā tiks veicināts gan tūrisms, gan pilsētvides attīstība.

Dalies ar savu viedokli!

  1. Kāds ir Jūsu viedoklis par ielu mākslu kā daļu no pilsētas kultūras?

  2. Kur Jūs vislabprātāk redzētu ielu mākslu pilsētā? Kāpēc?

  3. Kāpēc, Jūsuprāt, ielu mākslinieki izvēlas tieši šādu izpausmes veidu?

:speaking_head:

:one: Iekaliet galvenās frāzes
Izveidojiet teikumus, iesaistot tajos galvenās frāzes, un veiciet savas atbildes audio ierakstu.

:two: Praktizējiet rakstīšanu un runāšanu
Pierakstiet savas atbildes uz tēmas jautājumiem un veiciet audio ierakstu, lasot savas atbildes.

Savai gala atbildei izmantojiet veidno, ja vēlaties, lai cilvēks, kam tā ir dzimtā valoda, to pārbauda.
Sekojiet 1/1 likumam: 1 pilna atbilde par vienu tēmu un 1 pilna abilde dienā. Jūs varat tērzēt ar citiem lietotājiem neierobežoti.

:speech_balloon: GALA ATBILDE

Teikumi ar galvenajām frāzēm
Teksts:

Audio ieraksts:

Domas par tēmas jautājumiem
Teksts:

Audio ieraksts:

1 Like
Chat