Hvorfor er det fattigdom i verden?

:fire:

Selvom det siste århundret har ført med seg enorm utvikling i alle verdensdeler, så har ikke vår siviliserte verden klart å bli kvitt noe så grunnleggende som fattigdom. Nå, mer enn noen gang, lider barn, unge, voksne og familier i hele den tredje verden. Hva er det som har ført til den ujevne fordelingen av godene i verden, og kan vi gjøre noe med dette?

Lær nøkkelfrasene!

Lån og Gjeld
Utvikling av utdanningsystemet
Koloniene
Lite skolegang
Dårlig helsetjenste
Den tredje verden
Dårlig arbeidsfordeling
Utnyttelse av arbeidskraft
Ulik fordeling av rikdom
Klimaendringer

translate Tulkojiet un atcerieties galvenās frāzes.

La oss sjekke hoved ideen!

  1. Hva er det som har forårsaket den onde fattigdomssirkelen for den tredje verden?

Hovedårsaken er i-landenes utnyttelse av den tredje verdens ressurser der veldig lite av pengene kommer tilbake i lommene til utviklingslandene.

  1. Hvorfor kan ikke utviklingslandene bygge ut skolevesenet sitt og helsetjenesten sin?

Det skyldes at de sitte dypt oppi gjeld til i-landene og alle deres inntjente penger går til å betale disse gjeldene, istedet for å utvikle seg.

  1. Er det noen måte å komme ut av den onde sirkelen på, og har noen u-land klart å gjøre dette?

Det som skal til er en forandring i tankesett i i-landene, siden det er de som må strekke ut hånden og gi sjanse for u-landene til å utvikle seg. Gode eksempler på dette er Kina, som har klart å bli en økonomisk verdensmakt.

Jeg tror…

Vi har kommet inni i en ond sirkel hvor de rike blir bare rikere, mens de fattige har enda mindre sjanse til å komme seg ut av den elendige situasjonen sin. Den tredje verden sitter oppi ørene i gjeld overfor i-landene og samtidig tjener ikke nok penger på ressursene sine for å bygge ut skolene sine, veiene sine, helsetjenesten sin. Jeg mener at hvis det skal bli en forandring på dette, så må dette skje med en ny generasjon som rett og slett sier nei til den enormt skjeve fordelingen av rikdom.

Del dine tanker!

  1. Hva synes du er den beste måten å hjelpe u-landene på?

  2. Kjenner du mange flyktninger fra u-landene og kan du gjengi hva slags helvete de har gått gjennom for å lande oppi Norge?

  3. Synes du at unge nordmenn setter pris på at de bor i et av verdens rikeste land?

audio-recording-icon-1 Spill inn lyd svar (du kan legge litt tekst til det). Inkluder et spørsmål for andre.
idea Råd et tema for diskusjon.

1 Like
Chat