Hvad er en dansk 'højskole'?

En dansk højskole svarer ikke til det engelske ‘high school’. Den danske højskole er et dansk begreb, en stolt gammel dansk tradition, en form for skole, der blev oprettet for snart 200 år siden. Det var den danske berømte præst og historiker N. F. Grundtvig, der stod bag ideen. Han ønskede at hjælpe borgerne, især bønderne, som ikke havde nogen uddannelse, til at opnå viden om det danske samfund.

Ideen var og er, at man ved at kende og forstå samfundet bedre også kommer til at passe bedre ind i det og vil være mere tilbøjelig til at bidrage til fællesskabet.

Den moderne højskole i dag får støtte af kulturministeriet, og der er også en egenbetaling. Hvad får man ud af at gå på højskole? Det skal vi høre mere om i videoen.

Lær nøglesætningerne!

Hygge sig
Være social
Diskutere tilværelsen
At blive klar til noget nyt fx en ny uddannelse
Blive mere klar til at stille sig frem
Hvad har du, hvad vil du, hvad tror du?
At komme tæt på naturen
At finde ro
At finde sig selv sammen med andre
Enighed om at gøre tingene sammen
Et familiært bånd
At tænke andre mennesker ind i det, man gør
At være utryg
At få mod på noget nyt hver dag
At være et højskolemenneske

translate Oversæt og husk nøglesætningerne.

Lad os se på hovedemnerne!

  1. Hvor gammel er Kasper, og hvordan forklarer han, hvad han forventer at få ud at være på højskole og hvilken uddannelse ønsker han bagefter højskoleopholdet?

Kasper er 21 år, og han ønsker at hygge sig, at være social og få mulighed for at diskutere tilværelsen. Kasper mener, at opholdet vil komme til at betyde meget for ham resten af hans liv, og at han vil ændre sig fra blot at være Kasper, til at være ‘Kasper, der har gået på højskole’. Efter højskolen vil Kasper gerne studere medicin.

  1. Hvor gammel er Rebekka, og hvad fortæller Rebekka om det at være på højskole, hvad er det hun oplever, der sker med hende, og hvad vil hun gerne være når hun er færdig på højskolen?

Rebekka er 19 år, og hun oplever, at hun lærer at stå frem overfor andre ved at være på højskolen. Hun fortæller også, at hun oplever en fællesskabsfølelse, der minder om en familiefølelse, og at hun i stedet for at føle sig utryg i begyndelsen så bliver tryg. Når hun er færdig på højskolen, vil hun gerne søge ind som skuespiller igen. Første gang blev hun nemlig ikke optaget.

  1. Hvilke generelle ting bliver der fortalt om det at gå på højskole, hvilke sociale færdigheder lægges der vægt på, og hvordan opbygger man sociale færdigheder, og hvilken plads har oplevelserne i naturen?

Det handler om at ‘finde sig selv’, som læreren i videoen siger: Hvad har du, hvad vil du, hvad tror du? Og der lægges vægt på det at være et socialt menneske, der er en del af fællesskabet og bidrdager til det. Fx fortæller man andre, at man tager ind til byen, og typisk tager flere så afsted sammen. Man opholder sig ofte i naturen, hvilket hjælper eleverne til at finde sig selv og gøre deres oplevelser stærkere.

Jeg tror at…

Jeg har selv været på højskole, da jeg var ganske ung, 18 år. Og jeg synes også, at jeg lærte at være mere social, og at de faglige krav der stilles ikke er høje, at der ikke var noget pres. Jeg følte, at der blev lagt vægt på den personlige udvikling, at man lærte at omgås andre og tænke i fællesskab frem for i individualitet.

Men resultaterne er svære at måle i tal og penge, og det er dyrt at drive højskoler. Kunne man måske lære den slags færdigheder på andre måder? I dag er der meget mere vægt på gruppearbejde, på samarbejde frem for på individualitet i skolerne, end der var, da jeg var ung, og sikkert også end der var, da Grundtvig var ung. Så måske kunne man bygge noget, af det man lærer på højskolerne ind i skolerne og derved spare mange penge og samtidig give flere børn og unge større muligheder for at lære at hygge og være sociale.

Jeg tror dog ikke, at højskolerne kan spares væk, for det er en stolt gammel dansk tradition at drive højskoler. Hvad mener du?

Del dine tanker!

  1. Hvordan hjalp højskoleopholdet Kasper, og tror du, at han kunne have opnået de samme gevinster på anden måde end ved at gå på højskole?

  2. Hvad mener du om de gode ting Rebekka sagde hun havde opnået ved at gå på højskole, og tror du hun kan få gavn, af det hun lærte på højskolen, hvis hun skal være skuespiller?

  3. Synes du, at højskolernes formål med fordel kunne bygges mere ind i det almindelige undervisningssystem til gavn for flere, samtidig med at staten sparer penge?

:speaking_head:

:one: Øv dig på de centrale fraser
Lav dine egne sætninger med de centrale fraser og optag din stemme, mens du læser sætningerne.

:two: Træn skrift og tale
Skriv dit svar til emnets spørgsmål ned og optag din stemme, mens du læser dit svar.

Brug skabelonen til dit komplette svar, hvis du ønsker at en indfødt tjekker det.
Følg 1/1 reglen: 1 komplet svar pr emne og et komplet svar pr dag. Du kan chatte med andre brugere uden restriktioner.

:speech_balloon: KOMPLET SVAR

Sætninger med centrale fraser
Tekst:

Lydoptagelse:

Holdning til emnets spørgsmål
Tekst:

Lydoptagelse:

1 Like
Chat