Hva er identitet?

:fire:

Identitet er noe vi bygger og noe som formes fra de første dagene vi blir født. Det kommer fra det latinske ordet “Idem” og betyr “den samme”. Betegnelsen identitet kan vi dele i to hovedgrupper. Personlig identitet og gruppeidentitet. Identitet er også en samling av forskjellige kilder fra disse to gruppene, og de kildene former og forandrer hele tiden vår følelse av “Jeg” gjennom livet vårt.

Lær nøkkelfrasene!

Personlig identitet
Gruppeidentitet og sosialidentitet
Rolle i samfunnet
Sosiale Identitetskilder
Kulturelle felleskap
Geografiske felleskap
Sosiale felleskap
Personlige identitetskilder
Egne evner som skiller oss ut
Moralske og etiske verdier
Interesser som fordyper vår indre verden
Vårt eget ytre utseende
Holdninger som vi har ovenfor mennesker og verden
Venner og bekjente i vår sosiale sirkel
Familie og nærmeste

translate Tulkojiet un atcerieties galvenās frāzes.

La oss sjekke hoved ideen!

  1. Hva er personlig identitet og hvilke kilder er med på å danne den identiteten?

Personlig identitet er det som er med på å utforme deg til den du er. De viktigste kildene til dette er dine evner, interesser, verdier, holdninger og kunnskaper.

  1. Hva er gruppeidentitet og hvilke kilder er med på å danne den identiteten?

Gruppeidentitet er det som formes når vi er med som en del av noe større. De viktigste kildene som former den typen identitet er geografiske, sosiale og kulturelle felleskap.

  1. Hva menes med at identiteten formes i samsvar med andre?

Det betyr at når vi møter en person, eller en gruppe, så formes vår identitet av den interaksjonen og de opplevelsene man har sammen.

Jeg tror…

Hver dag tar vi på oss mange roller, og vi er nødt til å skifte og sjonglere mellom dem hele tiden. Vi går automatisk inn i rollene våre som f.eks. morsrollen, kjæresterollen, lærerrollen, uten å gi det ettertanke hvor komplisert er det teaterspillet som vi utfører for å tilfredstille omgivelsene våre. Barnet som trenger omsorg av moren, elevene som trenger tilsyn av læreren, og kjæresten som har behov for nærhet. Det er fascinerende og samtidig komplisert at vi tar på oss de rollene og mestrer dem i løpet av livet vårt.

Del dine tanker!

  1. Hvilke faktorer og kilder (f.eks. interesser, holdninger, felleskap osv.) har formet deg mest når det gjelder din personlige identitet?

  2. Hvilke roller som vi tar på oss til daglig mener du er de vanskeligste og hvorfor?

  3. Hvilke grupper eller felleskap har hatt mest innflytelse på deg når det gjelder din gruppeidentitet og hvorfor?

audio-recording-icon-1 Spill inn lyd svar (du kan legge litt tekst til det). Inkluder et spørsmål for andre.
idea Råd et tema for diskusjon.

1 Like
Chat