Godslastering? Acceptabel en nodig of compleet onaccepteerbaar?

:fire:

In het volgende fragment wordt er godslastering aan de kaak gesteld. Vanouds stond hier de doodstraf op maar zelfs in Nederland is de wet die dit verbied pas recentelijk afgeschaft. Waarom is het zo belangrijk voor mensen dat er niet met hun god gespot wordt en is het verbieden ervan eigenlijk niet schadelijk?

Leer de belangrijkste zinnen!

Religie
Godslastering
Religieuze mensen
Minachting voor het heilige
Boos en gepikeerd
Godsdienst is centraal voor identiteit
Heilig
Gevoelsargument is belangrijk
Religieuze overtuigingen
Gelovig

translate Translate and remember the key phrases.

Laten we eens kijken naar de meest belangrijke ideeën!

  1. Is godslastering belangrijk in een samenleving?

Er zijn veel voordelen voor het accepteren van godslastering. Het levert namelijk groei en verbetering op van de samenleving. Zelfs binnen religie is er vaak een kritieke blik nodig. Een goed argument kan zijn dat Jezus zelf een godslasteraar was tegenover de religieuze overtuigingen van zijn tijd.

  1. Wat zijn de argumenten voor het verbieden van godslastering?

Het eerste argument is niet echt een argument, het is meer een uitgesproken woede. Het tweede argument spreek over het gevoel en de pijn die godslastering religieuze mensen brengt. Als derde, de onrechtmatigheid van heidenen die niets te zoeken hebben binnen religie en zich daar dus niet meemoeten bemoeien.

  1. Wat zijn de argumenten tegen het verbieden van godslastering

Het eerste argument is dat god machtig genoeg is om voor zichzelf op te komen. Het tweede argument is dat god liefdevol genoeg is om ertegen te kunnen en het derde argument gaat over het feit dat godslastering verbieden nutteloos is want god zou het toch wel weten.

Ik denk dat…

Deel je gedachten!

  1. Vind u dat godslastering verboden moet worden? Graag uw antwoord uitleggen.

  2. Zijn jullie zelf gelovig en zo ja, waar gelooft u dan in?

  3. Is Godslastering altijd spottend bedoelt en zo niet, waar ligt volgens jullie dan de grens?

VOLLEDIG ANTWOORD

:speaking_head:

:one: Oefen de sleutelzinnen
Maak je eigen zinnen met de sleutelzinnen en neem je stem op terwijl je de zinnen opleest.

:two: Oefen met schrijven en spreken
Noteer je antwoord op de vragen van het onderwerp en neem je stem op terwijl je je antwoord opleest.

Gebruik het sjabloon voor je volledige antwoord als je wil dat een moedertaalspreker het controleert.
Volg de 1/1 regel: 1 volledig antwoord per onderwerp en 1 volledig antwoord per dag. Je kunt met andere gebruikers chatten zonder beperkingen.

:speech_balloon: VOLLEDIG ANTWOORD

Zinnen met sleutelzinnen
Tekst:

Geluidsopname:

Gedachten over de onderwerpvragen
Tekst:

Geluidsopname:

1 Like
Chat