Forstå den nye ferielov

image

I 2015 kom der en udtalelse fra EU om, at den danske ferielov ikke var i overensstemmelse med EU-retten, fordi alle der arbejder, har ret til ferie hvert år.

Efter den tidligere danske ferielov blev ferien nemlig optjent i ét kalenderår, men kunne først afholdes i det efterfølgende ‘ferieår’, som startede i maj året efter. Så hvis fx en ung person, som ny på arbejdsmarkedet, begyndte på et nyt job i januar, kunne personen først afholde sin opsparede ferie fra 1. maj året efter, altså 16 måneder efter personen startede i job. Nu er den danske ferielov i overensstemmelse med EU-retten. Hør mere om det i videoen.

Lær nøglesætningerne!

At være i overensstemmelse med EU-retten
At nedsætte et udvalg
EU-retlige forpligtelser
Optjeningsprincipper
Samtidighedsferie
Fravigelse af ferieloven
Et likviditetstab
En årlig opgørelse
En ansættelseskontrakt
En personalehåndbog
En overenskomst
En arbejdsgiver
En lønmodtager
At være månedslønnet
At være timelønnet
En overgangsordning

translate Oversæt og husk nøglesætningerne.

Lad os se på hovedemnerne!

  1. Hvad var problemet med den tidligere ferielov?

Den sikrede ikke, at alle ansatte kunne få betalt ferie hvert år. Der kunne i værste fald gå16 måneder efter man blev ansat, før ferieåret begyndte.

  1. Hvordan har man løst problemet, så alle har ret til ferie lige efter de har optjent den?

Den nye ferielov sikrer samtidighedsferie, dvs.at ferie man optjener i den ene måned, for en fuldtidsansat 2,08 feriedag pr. måned, kan afholdes, allerede måneden efter den er optjent.

  1. Hvilke valg har arbejdsgiveren angående den optjening, der så at sige bliver skubbet foran lønmodtagerne som resultat af den tidligere ordning, og hvordan berøres arbejdsgiverens likviditet og administration af hans valg?

Arbejdsgiveren kan vælge selv at fryse pengene inde, som en del af sin likvidiet, eller lade pengene overgå til statens fond. Hvis han beholder pengene øges hans likviditet, men han skal også selv have besværet med at administrere pengene.

Jeg tror at…

Ændringen i den gode gamle danske ferielov har givet en del rod og forvirring, men sådan er det jo ofte med nye love. Nogen har følt, at de er blevet snydt, fordi deres feriepenge nu er ’frosset inde’, som man populært udtrykker det. Men eftersom man kan afholde sin ferie allerede i den efterfølgende måned, efter man har optjent den, synes jeg ikke det er noget problem, for efter den gamle ordning ’skubbede’ man jo også sine feriepenge foran sig, og fik dem først udbetalt, når man gik på pension.

Det fremgår ikke af videoen, men måske ved du allerede, at på grund af Covid-19, så har regeringen givet danskerne det valg at få udbetalt 3 uger af deres feriepenge ud af de 5 uger af de samlede indefrosne feriepenge. Det har man valgt for at øge forbruget i samfundet. Jeg synes det er rigtig fint, at man har fået valget.

Del dine tanker!

  1. Hvad synes du om, at Danmark har fået en ny ferielov?

  2. Hvilke tanker gør du dig om, hvorvidt det er godt at sige ja til at få udbetalt indefrosne penge allerede nu eller vente, til man går på pension?

  3. Hvad tror du, at danskerne på længere sigt vil synes om den nye ferielov?

:speaking_head:

:one: Øv dig på de centrale fraser
Lav dine egne sætninger med de centrale fraser og optag din stemme, mens du læser sætningerne.

:two: Træn skrift og tale
Skriv dit svar til emnets spørgsmål ned og optag din stemme, mens du læser dit svar.

Brug skabelonen til dit komplette svar, hvis du ønsker at en indfødt tjekker det.
Følg 1/1 reglen: 1 komplet svar pr emne og et komplet svar pr dag. Du kan chatte med andre brugere uden restriktioner.

:speech_balloon: KOMPLET SVAR

Sætninger med centrale fraser
Tekst:

Lydoptagelse:

Holdning til emnets spørgsmål
Tekst:

Lydoptagelse:

1 Like
Chat