Древни съкровища

:fire:

Обичате ли истории за съкровища? Ако отговорът е ДА, тогава най-вероятно Ви е интересно да посещавате музеи, където можете да разгледате тези ценности, или пък местата, където са намерени древни съкровища. На такива места всички се чувстваме като изследователи и откриватели. Винаги е вълнуващо да опознаем по-добре древните култури, а подобни ценни находки ни помагат да надникнем в тяхното ежедневие и мироглед.

Научете ключовите фрази!

чисто злато
великолепно съкровище
уникална украса
интересна находка
културен обмен
са използвани
съставен от много части

translate Преведете и запомнете ключовите фрази.

Хайде да проверим основните идеи!

  1. От какъв материал са изработени повечето от находките в тези великолепни съкровища?

Много от тези находки са от чисто злато.

  1. До кой град е открито съкровището на Варненския некропол съставено от толкова много интересни находки?

Тово великолепно съкровище е открито до град Варна.

  1. Кои две цивилизации са имали културен обмен според откритото Рогозенско съкровище?

Тракийската и гръцката цивилизация оставят отражение върху украсата на Рогозенското съкровище.

Мисля, че…

Споделете мнението си!

  1. Кое за Вас е най-великолепното съкровище на света?

  2. Какво мислите за поставянето в музеи на находки, открити в гробници, дали това е морално или е важно за историята?

  3. Защо според Вас чистото злато е толкова ценно за повечето хора?

ПЪЛЕН ОТГОВОР

:speaking_head:

:one: Упражнете ключовете фрази
Изгответе собствени изречения, които да включват ключовите фрази и запише гласа си, докато ги прочитате.

:two: Практикувайте писане и реч
Напишете отговорите си по темата и запишете гласа си, докато ги прочитате.

Изполвайте шаблона за пълния си отговор, ако желаете да бъде проверен от местно говорящия.
Следвайте правилото 1/1: 1 пълен отговор на тема и 1 пълен отговор на ден. Можете да разговаряте с други потребители без ограничения.

:speech_balloon: ПЪЛЕН ОТГОВОР

Изречения с ключови фрази
Текст:

Аудио запис:

Мисли по въпросите за темата
Текст:

Аудио запис:

2 Likes
Chat