Čo sú čierne diery?

:fire:

Čierne diery sú zrejme jedno z najväčších tajomstiev vesmíru. Aj napriek skutočnosti, že teoretické znalosti o čiernych dierach sú nepochybne rozsiahle, skutočný dôkaz o ich existencií sa dostavil len pred niekoľkými rokmi v podobe rozmazanej fotografie. V nasledujúcom videu si vysvetlíme, ako čierne diery vznikajú a fungujú.

Naučte sa kľúčové frázy!

Pribúdanie hmoty
Svetelný lúč
Únik častíc
Všeobecná teória relativity
Gravitačné zrútenie
Supermasívna čierna diera
Horizont udalostí
Vyvoriť singularitu

translate Preložte a zapamätajte si kľúčové frázy.

Poďme sa pozrieť na hlavné myšlienky!

  1. Čo tvrdí všeobecná teória relativity o pôsobení gravitácie na svetlo?

Gravitácia ovplyvňuje pohyb svetelného lúča.

  1. Ako vzniká a zaniká čierna diera?

Čierna diera vzniká gravitačným zrútením hviezdy a zaniká únikom Hawkingových častíc.

  1. Ako sa delia čierne diery podľa hmotnosti?

Delia sa na čierne diery hviezdnej hmotnosti a supermasívne čierne diery.

Myslím si, že…

Zdieľaj svoje myšlienky!

  1. Existuje ďalší fenomén, ktorý by ste prirovnali k záhadnej čiernej diere?

  2. Ak svetlo z čiernej diery nedokáže uniknúť za horizont udalostí, ako je možné, že čierne diery vidíme?

  3. V akých ďalších vedných oblastiach je možné stretnuť sa s pojmom singularita?

ÚPLNÁ ODPOVEĎ

:speaking_head:

:one: Vyzdvihnite kľúčové frázy.
Vytvorte si vlastné vety s kľúčovými frázami a počas čítania viet si zaznamenajte hlas.

:two: Precvičujte si písanie a rozprávanie
Zapíšte si svoju odpoveď na otázky k téme a počas čítania odpovede si zaznamenajte hlas.

Ak chcete, aby to rodený hovorca skontroloval, použite šablónu na svoju úplnú odpoveď.
Postupujte podľa pravidla 1/1: 1 úplná odpoveď na tému a 1 úplná odpoveď denne. Môžete chatovať s ostatnými používateľmi bez obmedzení.

:speech_balloon: ÚPLNÁ ODPOVEĎ

Vety s kľúčovými frázami
Text:

Záznam zvuku:

Myšlienky na dané otázky
Text:

Záznam zvuku:

1 Like
Chat