Co prožívá dítě v karanténě?

:fire:

Proč děti potřebují pozornost svých rodičů a jak se jí dožadují? Proč je pro ně důležité poznávat okolní svět a jak se k němu staví? Profesorka z Karlovy Univerzity Lenka Šulová se nám snaží přiblížit, co děti odříznuté kvůli pandemii od kamarádů a školy prožívají. Mluví také o roli rodičů a učitelů a radí nám, jak tuto situaci co nejlépe zvládnout.

Naučte se nejdůležitější fráze!

Vymezit věkovou kategorii
Vývojová psychologie
Dělat rodičům radost
Propadlíci a pětkaři
Průšvih
Věnovat se dítěti
Zlobivé / hodné dítě
Umět vyjmenovat
Dítě chce porozumět situaci
Vědět
Klást otázky
Odborníci
Ocenit (něco)
Zákeřný
Žijeme nahuštěně
Živná půda
To není konečná
Otužovat se
Chodit na čerstvý vzduch

translate Přeložte a zapamatujte si klíčové fráze.

Pojďme se podívat na hlavní myšlenky!

  1. Jsou děti ve věkové kategorii od šesti do deseti let vždy hodné?

Ne. Děti v této věkové kategorii jsou hodné, pouze pokud se jim rodiče věnují. Pokud se jim rodiče nevěnují, děti špatně prospívají a dělají vše pro to, aby si získaly pozornost svých rodičů.

  1. Prostřednictvím čeho nebo koho děti poznávají okolní svět?

Svět poznávají prostřednictvím encyklopedií, odborné literatury, školy, rodičů a různých předmětů.

  1. Co by měly děti vědět o koronaviru?

Měly by vědět, že je to nemoc, která je divnější a zákeřnější a trvá déle, než jsme zvyklí, ale že se z ní většina lidí bez problémů uzdraví. Je potřeba se otužovat, chodit na čerstvý vzduch a zvyšovat imunitu.

Myslím, že…

Sdílej své myšlenky!

  1. Pomohla Vám karanténa něco si uvědomit?

  2. Měli jste někdy oblíbeného učitele?

  3. Byli jste zlobivé, nebo hodné dítě?

audio-recording-icon-1 Nahrajte svou hlasovou odpověď (můžete i přiložit text). Do odpovědi zahrňte otázky pro ostatní uživatele.
idea Navrhni téma k diskusi.

1 Like