Co prožívá dítě v karanténě?

:fire:

Proč děti potřebují pozornost svých rodičů a jak se jí dožadují? Proč je pro ně důležité poznávat okolní svět a jak se k němu staví? Profesorka z Karlovy Univerzity Lenka Šulová se nám snaží přiblížit, co děti odříznuté kvůli pandemii od kamarádů a školy prožívají. Mluví také o roli rodičů a učitelů a radí nám, jak tuto situaci co nejlépe zvládnout.

Naučte se nejdůležitější fráze!

Vymezit věkovou kategorii
Vývojová psychologie
Dělat rodičům radost
Propadlíci a pětkaři
Průšvih
Věnovat se dítěti
Zlobivé / hodné dítě
Umět vyjmenovat
Dítě chce porozumět situaci
Vědět
Klást otázky
Odborníci
Ocenit (něco)
Zákeřný
Žijeme nahuštěně
Živná půda
To není konečná
Otužovat se
Chodit na čerstvý vzduch

translate Přeložte a zapamatujte si klíčové fráze.

Pojďme se podívat na hlavní myšlenky!

  1. Jsou děti ve věkové kategorii od šesti do deseti let vždy hodné?

Ne. Děti v této věkové kategorii jsou hodné, pouze pokud se jim rodiče věnují. Pokud se jim rodiče nevěnují, děti špatně prospívají a dělají vše pro to, aby si získaly pozornost svých rodičů.

  1. Prostřednictvím čeho nebo koho děti poznávají okolní svět?

Svět poznávají prostřednictvím encyklopedií, odborné literatury, školy, rodičů a různých předmětů.

  1. Co by měly děti vědět o koronaviru?

Měly by vědět, že je to nemoc, která je divnější a zákeřnější a trvá déle, než jsme zvyklí, ale že se z ní většina lidí bez problémů uzdraví. Je potřeba se otužovat, chodit na čerstvý vzduch a zvyšovat imunitu.

Myslím, že…

Sdílej své myšlenky!

  1. Pomohla Vám karanténa něco si uvědomit?

  2. Měli jste někdy oblíbeného učitele?

  3. Byli jste zlobivé, nebo hodné dítě?

ÚPLNÁ ODPOVĚĎ

:speaking_head:

:one: Procvičujte klíčové fráze
Vytvořte si vlastní věty s klíčovými frázemi a při čtení vět zaznamenejte svůj hlas.

:two: Procvičte si psaní a mluvení
Zapište si odpověď na otázky týkající se tématu a zaznamenejte svůj hlas při čtení odpovědí.

Pokud chcete kontrolu od rodilého mluvčího, použijte pro vaši úplnou odpověď šablonu.
Dodržujte pravidlo 1/1: 1 úplná odpověď k tématu a 1 úplná odpověď denně. Můžete chatovat s ostatními lidmi bez omezení.

:speech_balloon: ÚPLNÁ ODPOVĚĎ

Věty s klíčovými frázemi
Text:

Záznam zvuku:

Myšlenky ohledně téma otázky
Text:

Záznam zvuku:

1 Like
Chat