Co jsou civilizační choroby?

:fire:

Civilizační choroby neboli nemoci z blahobytu jsou velmi zákeřné. Vyvíjejí se pomalu a ze začátku se projevují velice nenápadně. Nedá se proti nim očkovat, neexistuje na ně žádná zázračná pilulka. A přesto je jejich léčba i prevence ve většině případů úžasně prostá! Pojďme si o tom poslechnout více.

Naučte se nejdůležitější fráze!

Vyspělé a rozvojové země
Země třetího světa
Mít přístup k lékařské péči a čisté vodě
Neinfekční nemoc
Chronická nemoc
Smrtelná nemoc
Trpět / Být postižen nějakou nemocí
Nakazit se / Chytit nějakou nemoc
Příznaky / Symptomy
Cukrovka
Mozková mrtvice
Infarkt
Nádorové onemocnění
Jíst / Žít zdravě
Vysoký krevní tlak
Vysoká hladina cukrtu v krvi
Nemoc se projevuje

translate Přeložte a zapamatujte si klíčové fráze.

Pojďme se podívat na hlavní myšlenky!

  1. Jaký je rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi? Mezi které patří Česká republika?

Česká republika patří mezi vyspělé země. Ve vyspělých zemích mají lidé přístup k čisté vodě, lékařské péči, lékům a očkování. V zemích třetího světa ho lidé nemají.

  1. Odkud pocházejí civilizační choroby a co je pro ně specifické? Které nemoci jsou v Čechách nejčastější?

Civilizační choroby se vyvinuly z našeho moderního způsobu života. Jsou neinfekční, chronické a mohou být i smrtelné. V Čechách jsou lidé nejčastěji postiženi cukrovkou, arteriosklerózou, infarktem, mozkovou mrtvicí a nádorovými onemocněními.

  1. Jaké jsou příznaky metabolického syndromu? Hraje zde nějakou roli věk, pohlaví či váha pacienta?

Hlavními symptomy jsou vysoký krevní tlak, nadměrný obvod pasu a vysoká hladina cukru a tuku v krvi. Metabolický syndrom se projevuje zejména u dospělých a starších osob. U žen se za nadměrný považuje obvod pasu nad 88 cm, u mužů nad 102 cm. Na váze nezáleží.

Myslím, že…

Sdílej své myšlenky!

  1. Jíte zdravě nebo se o to alespoň snažíte?

  2. Přijdou Vám nebezpečnější infekční či neinfektní nemoci?

  3. Kdybyste měli někoho přesvědčit, aby začal žít zdravěji, jak byste na to šli? Jaké by byly Vaše argumenty?

audio-recording-icon-1 Nahrajte svou hlasovou odpověď (můžete i přiložit text). Do odpovědi zahrňte otázky pro ostatní uživatele.
idea Navrhni téma k diskusi.

1 Like