Co jsou civilizační choroby?

:fire:

Civilizační choroby neboli nemoci z blahobytu jsou velmi zákeřné. Vyvíjejí se pomalu a ze začátku se projevují velice nenápadně. Nedá se proti nim očkovat, neexistuje na ně žádná zázračná pilulka. A přesto je jejich léčba i prevence ve většině případů úžasně prostá! Pojďme si o tom poslechnout více.

Naučte se nejdůležitější fráze!

Vyspělé a rozvojové země
Země třetího světa
Mít přístup k lékařské péči a čisté vodě
Neinfekční nemoc
Chronická nemoc
Smrtelná nemoc
Trpět / Být postižen nějakou nemocí
Nakazit se / Chytit nějakou nemoc
Příznaky / Symptomy
Cukrovka
Mozková mrtvice
Infarkt
Nádorové onemocnění
Jíst / Žít zdravě
Vysoký krevní tlak
Vysoká hladina cukrtu v krvi
Nemoc se projevuje

translate Přeložte a zapamatujte si klíčové fráze.

Pojďme se podívat na hlavní myšlenky!

  1. Jaký je rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi? Mezi které patří Česká republika?

Česká republika patří mezi vyspělé země. Ve vyspělých zemích mají lidé přístup k čisté vodě, lékařské péči, lékům a očkování. V zemích třetího světa ho lidé nemají.

  1. Odkud pocházejí civilizační choroby a co je pro ně specifické? Které nemoci jsou v Čechách nejčastější?

Civilizační choroby se vyvinuly z našeho moderního způsobu života. Jsou neinfekční, chronické a mohou být i smrtelné. V Čechách jsou lidé nejčastěji postiženi cukrovkou, arteriosklerózou, infarktem, mozkovou mrtvicí a nádorovými onemocněními.

  1. Jaké jsou příznaky metabolického syndromu? Hraje zde nějakou roli věk, pohlaví či váha pacienta?

Hlavními symptomy jsou vysoký krevní tlak, nadměrný obvod pasu a vysoká hladina cukru a tuku v krvi. Metabolický syndrom se projevuje zejména u dospělých a starších osob. U žen se za nadměrný považuje obvod pasu nad 88 cm, u mužů nad 102 cm. Na váze nezáleží.

Myslím, že…

Sdílej své myšlenky!

  1. Jíte zdravě nebo se o to alespoň snažíte?

  2. Přijdou Vám nebezpečnější infekční či neinfektní nemoci?

  3. Kdybyste měli někoho přesvědčit, aby začal žít zdravěji, jak byste na to šli? Jaké by byly Vaše argumenty?

ÚPLNÁ ODPOVĚĎ

:speaking_head:

:one: Procvičujte klíčové fráze
Vytvořte si vlastní věty s klíčovými frázemi a při čtení vět zaznamenejte svůj hlas.

:two: Procvičte si psaní a mluvení
Zapište si odpověď na otázky týkající se tématu a zaznamenejte svůj hlas při čtení odpovědí.

Pokud chcete kontrolu od rodilého mluvčího, použijte pro vaši úplnou odpověď šablonu.
Dodržujte pravidlo 1/1: 1 úplná odpověď k tématu a 1 úplná odpověď denně. Můžete chatovat s ostatními lidmi bez omezení.

:speech_balloon: ÚPLNÁ ODPOVĚĎ

Věty s klíčovými frázemi
Text:

Záznam zvuku:

Myšlenky ohledně téma otázky
Text:

Záznam zvuku:

1 Like
Chat