Češi a jejich sexuální život z pohledu sexuoložky

:fire:

V následujícím videu se dozvíme něco o tom, jak se za poslední roky změnila povaha partnerských vztahů a jakým problémům dnes obvykle čelí. Také se podíváme na monogamii z čistě biologického úhlu pohledu a dozvíme se, jaký dopad může mít pornografie na náš sexuální život. Rozhovor s Hanou Fifkovou připravila Daniela Drtinová.

Naučte se nejdůležitější fráze!

Odpustit nevěru
Utajit nevěru
Sexuální frustrace
Být náruživý
Být žárlivý
Uspokojit se masturbací
Dlouhodobý / Vážný vztah
Volný / Nezávazný vztah
Přátelé s výhodami
Samec a samička
Mnohoženství
Dosáhnout orgasmu
Potíže s erekcí
Potíže s chutí
Sexuální život
Řídit se pudy
Sexuální deviace

translate Přeložte a zapamatujte si klíčové fráze.

Pojďme se podívat na hlavní myšlenky!

  1. Jaký je názor Hany Fifkové na nevěru? Jak se podle ní dá řešit sexuální frustrace a za jakých podmínek podle ní může nevěra do jisté míry fungovat?

Paní Fifková by nevěru u svého partnera netolerovala. Pokud je jeden z partnerů náruživější, může se uspokojovat masturbací. Nevěra by mohla fungovat snad jen v dlouhodobém vztahu a pouze utajovaně. Nevěří, že by vztahy, které jsou volné už na samém začátku, mohly vydržet, protože v první fázi zamilovanosti jsou lidé velmi žárliví.

  1. Je monogamie přirozenější pro muže nebo pro ženu? Mají moderátorka a hostka stejný názor na mnohoženství?

Z čistě biologického hlediska je monogamie přirozenější pro ženu, protože ta je nastavená tak, aby si vybírala nejsilnějšího samečka. Muži velí jeho pudy oplodnit co největší množství samiček. Obě ženy se shodují, že mnohoženství by v české kultuře nemohlo fungovat a nikdo by o něj nestál.

  1. S jakými představami či problémy přicházejí v dnešní době do ordinace ženy? Co naopak přivádí muže?

Ženy chtějí čím dál tím častěji zlepšit svůj sexuální život a chtějí se naučit dosahovat orgasmu. Mladí muži mají problém nalézt uspokojení v sexu s partnerkou, protože sledují příliš mnoho pornografie. Čím dál více žen trpí ve vztahu nedostatkém sexu.

Myslím, že…

Sdílej své myšlenky!

  1. Věříte v trvalost nezávazných vztahů?

  2. Dokázali byste odpustit nevěru?

  3. Navazujete vážné vztahy pomalu nebo rychle?

ÚPLNÁ ODPOVĚĎ

:speaking_head:

:one: Procvičujte klíčové fráze
Vytvořte si vlastní věty s klíčovými frázemi a při čtení vět zaznamenejte svůj hlas.

:two: Procvičte si psaní a mluvení
Zapište si odpověď na otázky týkající se tématu a zaznamenejte svůj hlas při čtení odpovědí.

Pokud chcete kontrolu od rodilého mluvčího, použijte pro vaši úplnou odpověď šablonu.
Dodržujte pravidlo 1/1: 1 úplná odpověď k tématu a 1 úplná odpověď denně. Můžete chatovat s ostatními lidmi bez omezení.

:speech_balloon: ÚPLNÁ ODPOVĚĎ

Věty s klíčovými frázemi
Text:

Záznam zvuku:

Myšlenky ohledně téma otázky
Text:

Záznam zvuku:

1 Like
Chat